Home About Browse Search
Svenska


Kangas, Petra, 2016. Hydrotherapy in canine patients. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
602kB

Abstract

Hydrotherapy in canine patients is becoming increasingly more common. This literature study's objective is to gather information about this therapy method in dogs: how it works, when it is to be used, what is needed for successful aquatic therapy and how the outcome assessment can be made. 42 publications were used to gather information. The target group for the study is veterinary nurses and veterinary nursing students, especially the ones interested in working within the field of rehabilitation. The two types of hydrotherapy that are used for rehabilita-tion are swimming and using an underwater treadmill. Most of the effects achieved are due to properties of water, which include hydrostatic pressure, buoyancy, viscosity, surface tension and warmth. There are many different indications for using hydrotherapy but most of them are either orthopaedic or neurological. General conditioning is also possible as well as using aquatic therapy as palliative care due to its analgesic effect. To achieve the best possible re-sults, hydrotherapy has to be tailored individually when it comes to for example the depth of the water and the length of the exercise. The patient should be monitored closely. Outcome assessment should be made in walk, trot and even gallop as long as it is safe for the patient. It is important to evaluate function even in rest. Multiple different tools can be used to aid in the outcome assessment, such as a goniometer, measuring devices and x-ray. The therapist can do the initial evaluation but the success of the treatment should always be monitored by a veteri-nary surgeon as well. Staff working with rehabilitation should have knowledge of all the fac-tors affecting the hydrotherapy process for the best possible outcome. More research is re-quired in this field of veterinary medicine for better understanding.

SAMMANFATTNING
Hydroterapi på hund blir alltmer vanligare. Arbetets syfte är att samla information om denna terapimetod på hund: hur den fungerar, när den ska användas, vad som behövs för framgångs-rik hydroterapi och hur resultat kan bedömas. 42 publikationer användes för att samla inform-ation till litteraturstudien. Arbetet är inriktat för djursjukskötare och djursjukskötarstudenter, speciellt för dem som är intresserade av att arbeta inom rehabilitering. De två hydroterapime-toderna som används inom rehabilitering är simning och vattentrask. De flesta positiva effek-ter som fås genom hydroterapi beror på vattnets fysikaliska egenskaper såsom hydrostatiskt tryck, flytkraft, viskositet, ytspänning och värme. Många olika indikationer för hydroterapi finns men de flesta är ortopediska eller neurologiska. Utöver dessa kan även hundens uthållig-het förbättras och hydroterapi kan användas som palliativ vård på grund av dess analgetika egenskaper. För bästa möjliga resultat ska hydroterapi anpassas för varje individ när det gäller till exempel vattnets djup och träningens längd. Noggrann monitorering är viktigt. Bedömning av resultat bör ske i alla gångarter om möjligt och i vila. Olika hjälpmedel – såsom en goniome-ter, måttband och röntgen – kan användas vid bedömning. Utöver terapeuten bör veterinären bedöma patienten. Personalen som jobbar med rehabilitering bör ha kunskap om alla faktorer som påverkar hydroterapiprocessen för bästa möjliga resultat. Mer forskning behövs för att nå bättre förståelse inom området.

,

Hydroterapi på hund blir alltmer vanligare. Arbetets syfte är att samla information om denna
terapimetod på hund: hur den fungerar, när den ska användas, vad som behövs för framgångsrik
hydroterapi och hur resultat kan bedömas. 42 publikationer användes för att samla information
till litteraturstudien. Arbetet är inriktat för djursjukskötare och djursjukskötarstudenter, speciellt
för dem som är intresserade av att arbeta inom rehabilitering. De två hydroterapimetoderna
som används inom rehabilitering är simning och vattentrask. De flesta positiva effekter som fås
genom hydroterapi beror på vattnets fysikaliska egenskaper såsom hydrostatiskt tryck, flytkraft,
viskositet, ytspänning och värme. Många olika indikationer för hydroterapi finns men de flesta
är ortopediska eller neurologiska. Utöver dessa kan även hundens uthållighet förbättras och
hydroterapi kan användas som palliativ vård på grund av dess analgetika egenskaper. För bästa
möjliga resultat ska hydroterapi anpassas för varje individ när det gäller till exempel vattnets
djup och träningens längd. Noggrann monitorering är viktigt. Bedömning av resultat bör ske i
alla gångarter om möjligt och i vila. Olika hjälpmedel – såsom en goniometer, måttband och
röntgen – kan användas vid bedömning. Utöver terapeuten bör veterinären bedöma patienten.
Personalen som jobbar med rehabilitering bör ha kunskap om alla faktorer som påverkar hydroterapiprocessen
för bästa möjliga resultat. Mer forskning behövs för att nå bättre förståelse
inom området

Main title:Hydrotherapy in canine patients
Authors:Kangas, Petra
Supervisor:Edner, Anna
Examiner:Olsén, Lena
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:21
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:fysioterapi, rehabilitering, simning, vattentrask
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:07 Sep 2016 12:27
Metadata Last Modified:08 Sep 2016 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics