Home About Browse Search
Svenska


Zedén, Anna, 2016. Övervikt hos hund : djurägares inställning till viktreducering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stoets kolostrum är mycket viktigt för det nyfödda fölet då dem föds helt utan antikroppar vilket
gör att de lättare blir mottagliga för infektioner. Failure of Passive Transfer (FPT) och Partial
Failure of Passive Transfer (PFPT) definieras som ett för litet upptag av maternala antikroppar
hos fölet och är en bidragande orsak till sekundära sjukdomar, till exempel sepsis. Gränsvärden
för serumkoncentrationen av IgG-nivån för total FPT och partiell FPT (PFPT) är inte helt givna.
Vanligen används en IgG-nivå under 2 g/l för vad som räknas som total FPT och PFPT anses
föreligga om IgG-nivån ligger mellan 2-8 g/l. Grundorsaken till FPT kan bero på ett flertal saker
och därför kan det vara fördelaktigt att diagnostisera sjukdomstillståndet tidigt och behandla i
ett tidigt stadie.
Ett föl som inte kan dia själv på grund av sjukdom kan behöva stödmatas. Sjukdomstillståndet
FPT gör att fölet blir känsligare för infektioner vilket har ett samband med ett för litet upptag
av antikroppar och medför att hygienen är extra viktig vid stödmatning. Administrering av
näringen kan ske på olika sätt och det är det sjuka fölets tillstånd som avgör valet av
administrationssätt. Näring kan ges enteralt (via magtarmkanalen) eller parenteralt (ej via
magtarmkanalen) och det finns indikationer och kontraindikationer för när respektive
administrationssätt ska användas.
Det finns inte några specifika rekommendationer för hur stödmatning av föl med FPT ska ske
då det inte finns tillräcklig, eller ingen forskning på ämnet. Alla författare i läst litteratur har
dock varit överens om att hygienen är viktig i all hantering av alla föl som lider av PFPT och
FPT.

,

Mare’s colostrum is very important for newborn foals since they are born without antibodies.
Failure of Passive Transfer (FPT) is defined as an insufficient absorption of maternally derived
antibodies in the foal and is a contributor to secondary diseases such as sepsis. The authors are
not unanimous regarding what levels of immunoglobulins should be used to diagnose FPT and
PFPT. Usually an immunoglobulin level less than 2 g/l in serum is used to diagnose FPT and
an immunoglobulin level of 2-8 g/l is used to diagnose PFPT. The occurrence of FPT may
depend on a variety of things and it’s advantageous to be able to diagnose the illness as early
as possible in order to start an early treatment.
The illness makes the foal more sensitive to infections and therefore hygiene is very important
when handling these foals. Hygiene around the support feeding is very important due to the
immunological status of the foal.
Administration of nutrition can be done in different ways and the choice of administration is
dependent on the foal’s condition. Nutrition can be administrated through the enteral or
parenteral route.
There is no specific recommendation for the support feeding of foals with FPT since there is
insufficient or no research done on the subject. But all the authors of studied literature have all
agreed that hygiene is very important in management of foals suffering from PFPF and FPT.
The hygiene is important to protect the foal against secondary infections.

Main title:Övervikt hos hund
Subtitle:djurägares inställning till viktreducering
Authors:Zedén, Anna
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Edner, Anna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:19
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:övervikt, inställning, viktminskningsplan, hund, enkätstudie, hundutställning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5786
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5786
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2016 12:07
Metadata Last Modified:07 Sep 2016 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics