Home About Browse Search
Svenska


Kvist, Therese, 2016. Utfodring av hundar drabbade av gastrointestinala sjukdomar : med fokus på akut pankreatit och kronisk enterit. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
884kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanfatta aktuell kunskap angående utfodring vid gastrointestinala sjukdomar hos hund med fokus på två av de vanligaste diagnoserna; akut pankreatit och kronisk enterit. Arbetet fördjupade sig i nutrition och utfodring kring dessa sjukdomar med syfte att reda ut vilken sammansättning och vilket näringsinnehåll som rekommenderas och vad som bör tas specifik hänsyn till vid dessa sjukdomstillstånd. Vid rådgivning av foder och foderförsäljning har djursjukskötare ofta en stor del i kommunikationen med djurägare, vilket gör detta arbete relevant för djursjukskötare på djursjukhus och kliniker.
Akut pankreatit och kronisk enterit är inflammationer som av olika anledningar drabbar magtarmkanalen och påverkar hela näringsupptaget negativt. Om sjukdomarna fortgår obehandlade kan det få allvarliga följder. Akut pankreatit kan utvecklas till chock med död som följd. En essentiell del i behandlingen är kosten som måste anpassas efter de individuella behoven och förutsättningarna. Den här studien presenterar de aktuella rekommendationer som finns inom djursjukvården idag.
Vid akut pankreatit saknas det vetenskaplig grund för specifika rekommendationer kring utfodring. Traditionellt har det rekommenderats att ge en kost med lågt fettinnehåll till hundar som drabbats av akut pankreatit, men de senaste åren har forskning på humansidan utförts vilket gjort att den rekommendationen har börjat ifrågasättas även på veterinärsidan. Viktigt är att utfodra hunden så att dess grundläggande näringsbehov blir uppfyllda.
Till hundar med tunntarmsproblem, såsom kronisk enterit, rekommenderas generellt en kost med låg fetthalt, många små måltider och uppblött foder. Det har visats att om dessa rekommendationer följs minskar syrasekretionen och passagen genom magsäcken påskyndas.

,

The purpose of this literature study was to gather the knowledge regarding feeding dogs affected by gastrointestinal diseases, with focus on two of the most common types; acute pancreatitis and chronic enteritis. This study focused on nutrition and feeding. The purpose was to unravel what nutrients and composition of the feed that are recommended and what is important to consider in these diseases. When it comes to guidance regarding different kinds of dogfood the veterinary nurse often has a big responsibility in the communication with the owner of the dog, which makes this study relevant for veterinary nurses in animal hospitals and clinics.
Acute pancreatitis and chronic enteritis are two very common diseases that affect dogs. They are inflammatory diseases that for different reasons affect the gastrointestinal tract and affect the digestion of food adversely. It may have serious implications as chock and death if it proceeds untreated. An essential part of treatment is the diet which has to be adapted to the individual needs and conditions. This study presents current recommendations within veterinary care.
Specific scientifically based nutritional recommendations are lacking for dogs afflicted by acute pancreatitis. Traditionally a diet with a low percentage of fat has been recommended. Recent studies in humans have started to challenge that recommendation, which has led to discussions on the veterinary side as well. The most important thing is to make sure that the dog´s nutritional requirements are met.
Dogs with small bowel diseases, like chronic enteritis, are generally recommended a diet with a low percentage of fat, many small meals frequently with soaked food. It has been shown that if these recommendations are met the acid secretion is reduced and the passing through the stomach is accelerated.

Main title:Utfodring av hundar drabbade av gastrointestinala sjukdomar
Subtitle:med fokus på akut pankreatit och kronisk enterit
Authors:Kvist, Therese
Supervisor:Edner, Anna
Examiner:Ryden, Anneli
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:10
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, nutrition, diet, gastrointestinala störningar, pankreatit, enterit, kräkning, diarré
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2017 14:38
Metadata Last Modified:12 Jan 2017 14:38

Repository Staff Only: item control page