Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Ellen, 2016. Djursjukskötarens perspektiv vid radiojodbehandling av katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
464kB

Abstract

Katter diagnosticerade med hypertyreos har tumörvävnad i sköldkörteln. Tumörvävnaden orsakar ökad utsöndring av sköldkörtelhormon och därmed ökad ämnesomsättning hos katten. Rubbningen ger en massystemisk påverkan av ett flertal organ och kroppsfunktioner vilket gör att symtom som ökad aptit och samtidig viktnedgång uppkommer. Ofta blir katten rastlös och visar symtom som polydipsi, polyuri samt kräkning och diarré.
Hypertyreos kan behandlas genom fyra metoder; jodrestriktivt foder, antityreoida läkemedel, kirurgi eller injicering av radioktivt jod (I¹³¹). Vilken behandlingsmetod som passar bäst är beroende av ett flertal faktorer och skiljer sig från individ till individ. Det finns fördelar och nackdelar med alla behandlingsmetoder. Jodrestriktivt foder sänker den totala tyroxinhalten utan att biverkningar uppkommer men kräver en noggrann övervakning så detta är den enda föda katten får i sig oralt. Det finns i nuläget dock ingen forskning gällande hur katter påverkas av att äta detta foder under en längre tid. Behandling med antityreoida läkemedel anses vara säkert och beprövat men biverkningar som kräver behandlingsavslut kan uppstå. Dessa metoder är enbart symtomatiskt lindrande. Kirurgiskt avlägsnande av tumörvävnaden är däremot botande. Dock finns här en ökad risk för allvarliga postoperativa komplikationer varför denna metod inte används särskilt frekvent. Behandling med I¹³¹ är den metod som oftast föredras. Radioaktiv jod injiceras i katten som blir radioaktiv och måste skrivas in. Den måste sedan hållas inom ett kontrollerat område på djursjukhus eftersom en strålningsrisk för allmänheten uppkommer. Efter inskrivningstiden konstateras katterna oftast vara botade och all medicinering kan avslutas. En radioaktiv katt sänder ut joniserande strålning från kroppen samt genom avföring och urin. Detta gör att djursjukskötaren bör inneha kunskap kring hur strålning fungerar samt strålskyddslagens innehåll. Att ha vetskap kring hur radioaktiv jod strålar är grundläggande för att som djursjukskötare förstå hur katterna bör hanteras. Att som djursjukskötare även undersöka strålskyddslagens innehåll kan vara en hjälp för att uppnå ett väl fungerande strålskyddstänk i arbetet. En informativ sammanfattning gällande behandlingsalternativ, föreskrifter vid behandling med radioaktiv jod samt praktiska rutiner kan eventuellt underlätta djursjukskötarens arbete med dessa katter

,

A cat diagnosed with hyperthyroidism has a tumor in the thyroid gland that causes an increased secretion of thyroid hormones which increase the cat’s metabolism. Symptoms arise from many different parts of the body as the disease gives a mass systemic effect. A characteristic symptom is an increased appetite at the same time as the cat loses weight. Symptoms such as restlessness, polydipsia, polyuria, vomiting and diarrhea are also common.
There are four alternative treatments for hyperthyroidism; iodine restrictive diet, antithyroid drugs, surgery or injection of I¹³¹. There are several factors that influence the choice of treatment and there are advantages and disadvantages associated with all methods. Iodine restrictive diet decrease the total thyroxin level without any side effects, but requires that the owner closely monitors the cat because it’s only allowed to eat this diet and nothing else. There is no scientific research done about how this treatment affects cat’s that have eaten this diet for a long time. Medication with antithyroid drugs is considered to be a safe well-tried method, however, when side effects occurs you may have to stop the treatment. The above describe methods are only symptomatic treatments. Surgical removal of the tumor is however a curing treatment but this method gives an increased risk of serious postoperative complications, why this method is not frequently used. Treatment with I¹³¹ is a curing treatment and the preferable method. After an injection with radioactive iodine the cat becomes radioactive and therefore has to be kept in a controlled area in the animal hospital as the cat now is a radiation risk to the public. Since the cat is radioactive it emits ionizing radiation through its body,urine and feces. The veterinary nurse therefore needs to have knowledge about how radiation works and also knowledge about the laws of radiation safety. Hopefully, an informative summary about treatment options, the law of radiation safety and practical work procedures will make it easier for the veterinary nurse when handling these cats.

Main title:Djursjukskötarens perspektiv vid radiojodbehandling av katt
Authors:Håkansson, Ellen
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Edner, Anna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:09
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:radiojodbehandling, strålskydd, katt, omvårdnad, djursjukskötare, hypertyreos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 12:23
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics