Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anton and Nessvi, Christoffer, 2016. Optimal prissäkringsandel : en jämförelse mellan maltkorn och foderkorn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Spannmålsmarknaden blir allt mer volatil, vilket innebär att riskexponeringen inom lantbrukssektorn ökar. För att minska prissfluktuationerna blir det allt mer aktuellt för lantbrukare att prissäkra sina råvaror och därmed minska riskexponeringen. Möjligheten att prissäkra maltkorn via futureskontrakt har endast varit tillgängligt sedan 2010 på MATIF-börsen.

Syftet med studien är att analysera optimal prissäkringsandel för foderkorn och maltkorn samt att jämföra skillnader mellan dessa grödor. Tidigare studier har kritiserat möjligheten att prissäkra maltkorn med hjälp av futureskontrakt. För att undersöka den optimala prissäkringsandelen av maltkorn och foderkorn har teorier utvecklade av Peck (1975) samt Myers och Thompson (1989) tillämpats.
Studien tillämpar en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Det empiriska data som använts i studien utgörs av Lantmännens spotpriser för maltkorn och foderkorn samt terminspriser för maltkorn från MATIF och foderkornspriser från LIFFE.

Resultaten ifrån studien skiljer sig mot tidigare studier inom området av b.la. Nilsson (2001). Estimeringar i denna studie visar på en betydligt högre optimal prissäkringsandel än vad Nilsson (2001) gjorde. Inga tidigare studier har beaktat kvalitetsrisk vid estimering av optimal prissäkringsandel för maltkorn. Även om kvalitetsrisken beaktas framkommer ändock att en betydligt högre andel maltkorn bör prissäkras än vad tidigare studier har kommit fram till.

,

The international grain market is becoming more volatile, this means that the risk exposure in the agricultural sector increases. In order to reduce price fluctuations it becomes increasingly relevant for farmers to hedge their commodities, thus reducing risk exposure. The ability to hedge malting barley on MATIF has only been available since 2010.

The purpose of the study is to analyze the optimal hedging ratio of malting barley and feed barley and to study the differences between these crops. Previous studies have criticized the possibility to hedge malting barley on the futures market. Theories by Peck (1975) and Myers and Thompson (1989) have been applied in our study to investigate the optimal hedge ratio. The study applies a quantitative research method.

Results from the study differs from previous studies in the field and suggests high ratios of malting barley and feed barley should be hedged on a futures market.

Main title:Optimal prissäkringsandel
Subtitle:en jämförelse mellan maltkorn och foderkorn
Authors:Karlsson, Anton and Nessvi, Christoffer
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1040
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Optimal prissäkringsandel, maltkorn, foderkorn, prissäkring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5719
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2016 13:30
Metadata Last Modified:23 Aug 2016 13:30

Repository Staff Only: item control page