Home About Browse Search
Svenska


Humble, Maria and Palmér, Marie, 2016. Varumärkesbyggnad med begränsade resurser : en fallstudie av Jannelunds gård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Handel med utlandet ger konsumenter i Sverige ökat utbud och fler valmöjligheter av livsmedelsprodukter. Lantbruksföretag i Sverige möter därmed en hårdare konkurrens och behovet av att diffrentiera sig från andra producenter och säljare blir större. Ett starkt varumärke blir därför allt viktigare för företagens överlevnad och lönsamhet. Små företag kan möta problem i sitt varumärkesbyggande i form av resursbegränsningar. Det saknas dessutom kunskap om hur de små företagen marknadsför sitt varumärke utifrån denna verklighet. Den allmänna kunskapen om byggandet av ett varumärke utgår från och fokuserar nästan uteslutande på stora företag.
Denna studie har en induktiv ansats och syftar till att undersöka hur ett lantbruksföretag med begränsade resurser bygger sitt varumärke. För att få en inblick i ett företags varumärkesbyggande har en fallstudie genomförts. Fallstudier är fördelaktiga när tidigare forskning är bristfällig och ger en djupgående analys av det unika i varje fall. Fallföretaget Jannelunds Gård bedriver lammproduktion och säljer sina produkter till både privatkunder och företagskunder. Empiri samlas in genom en personlig intervju samt via sociala medier och företagets hemsida. För att analysera det insamlade materialet används en tematisk analys där väsentliga begrepp och fraser sorteras in under relevanta teman.
Studien utgår från ett marknadsföringsperspektiv med fokus på varumärkesbyggnad och utvecklingen av varumärkesidentitet i företag. Varumärkets identitet omfattas av fyra olika perspektiv - som produkt, som organisation, som person och som symbol. Studien visar att varumärket Jannelunds Gårds identitet bygger på företagets strategi och småskalighet samt personen Arnesson. Studien visar även hur företaget har byggt sitt varumärke och vilka grundläggande resurser företaget haft nytta av under sin varumärkesbyggnad. De grundläggande resurserna är symbol, mervärde och kanal. Till följd av studien dras slutsatsen att företag med begränsade resurser inte behöver begränsas inom byggandet av sitt varumärke.

,

International trade provides consumers in Sweden with increased supply of food products. Agricultural companies in Sweden, however face tougher competition from such trade and need to differentiate themselves from other producers. A strong brand is therefore increasingly important to business survival and profitability in the Swedish sector. However, small businesses may face problems in their branding in terms of resource limitations. There is also a lack of knowledge about how small businesses develop their brand on the basis of this reality. The theoretical understanding of branding is almost exclusively based on understanding on conditions for large enterprises.
This study has an inductive approach and aims to explore how an agricultural company with limited resources builds its brand. This study is carried out through a case study at Jannelunds Gård to create an insight into the company’s branding. Qualitative data was collected through a semi-structured interview as well as through observations such as social media and the company website. A thematic approach to analysis was applied.
Following a marketing perspective branding largely consist of building a brand identity. In building a brand identity a company should consider four perspectives - as a product, as an organisation, as a person and as a symbol. This study used these perspectives to analyse the empirical data and identified Jannelunds Gårds brand identity. The brand identity of the case study firm is based on the firm’s strategy, its small-scale organization and the person Arnesson. Findings from case study research also show how Jannelunds Gård built their brand and identifies key resources used during the process. Key resources used by this firm include a symbol, an added value and marketing channel. This study concludes that limited resources may not necessarily constrain firms to build a brand.

Main title:Varumärkesbyggnad med begränsade resurser
Subtitle:en fallstudie av Jannelunds gård
Authors:Humble, Maria and Palmér, Marie
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1026
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbruk, marknadsföring, resurser, små företag, sociala medier, varumärke, varumärkesbyggande, varumärkesidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2016 08:18
Metadata Last Modified:31 Aug 2016 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics