Home About Browse Search
Svenska


Edvardsson, Lina and Sandell, Tina, 2016. Employer branding inom skogsnäringen : en fallstudie av ett skogsbolag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
884kB

Abstract

Skogsnäringen förväntas bli mer innovativ och utveckla nya produkter för att överleva i framtiden. För att svara mot förväntningarna krävs att organisationer inom skogsnäringen rekryterar arbetskraft med andra kompetenser än vad som finns i dagsläget. Civilingenjörer är den yrkeskategori som förväntas vara mest eftertraktad. Det spås uppstå en brist av civilingenjörer i Sverige, vilket ökar konkurrensen i rekryteringen av denna kompetens. Denna studie syftar till att förstå hur ett skogsbolag arbetar med employer branding. Målet med studien är att undersöka hur ett skogsbolag kan öka sin anställningsattraktion, hos potentiell och befintlig kompetens, genom sitt employer brand.

Studien har utförts i fallstudieformat där ett svenskt skogsbolag verkar som fallföretag. En abduktiv ansats har tillämpats där teori har samlats in före och efter datainsamling. Två intervjuer har utförts med nyckelpersoner som arbetar med organisationens employer brand.

Studien utreder och förklarar innebörden av fenomenet employer branding utifrån både teoretiskt och empiriskt perspektiv. Den teori och empiri som inhämtas utgör en grund till det ramverk som författarna skapat under studiens process. Detta ramverk identifierar processer att ta hänsyn till vid analys av employer branding, dessa är: kommunikation, organisationskultur och rykte.

Studien visar att fallstudieföretaget kan komma att stå inför en kompetensbrist som kan hämma organisationens innovationspotential att utveckla nya produkter. Organisationen strävar därför efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Studien visar att rekrytering till mindre orter och rekrytering av kvinnliga civilingenjörer är två specifika områden som fallföretaget upplever som stora utmaningar. Studien visar även att olika organisationer kan upprätta olika kommunikationskanaler för att bygga olika relationer. Det är också viktigt att allt som kommuniceras av organisationen måste överensstämma med verkligheten. En positiv organisationskultur kan bidra till att befintlig kompetens förblir inom organisationen. Vidare bör mångfald och jämställdhet eftersträvas inom skogsnäringen för att öka attraktionen för alla kompetenta individer. Allt en organisation gör påverkar dess rykte och sålunda dess attraktion som arbetsgivare. Genom att vara en genuint bra organisation stärks det interna ryktet, vilket sprids till externa intressenter. Studien bidrar med att belysa en bild av den problematik som skogsnäringen står inför samt genom att belysa viktiga aspekter inom employer branding för ett skogsbolag. Vidare bidrar studien med ett teoretiskt ramverk för employer branding som är applicerbart både inom skogsnäringen och andra näringar.

,

The forestry industry has to become a more innovative sector and the need to develop new products to survive in the future are gaining attention. To respond to these challenges organisations within the forestry industry needs to recruit labour with different competences than what they have today. Civil engineering is a profession that is expected to be the most needed in the forest industry to enable innovation and new product development. There is a high demand of this profession by several sectors and the availability of civil engineers is expected to be insufficient. Therefore it is of a great importance to attract these individuals to the forestry industry. This study aims to understand how a forestry company may address this challenge by developing an employer brand.

The study is performed as a case study on one of Sweden’s tenth largest forestry companies. An abductive approach is applied to collect theory prior to and after data collection. Consistent with case study research data was collected from a mixture of sources using both semi-structured interviews and observations. A framework is developed in this study to make sense of employer branding both theoretically and empirically. The framework shows that employer branding consists of multiple processes; communicational effort, organisation culture and reputation management.

The case study shows that the firm is working to become a more attractive employer to address recruitment challenges. It also shows that cultural aspects such as diversity and equality are important aspects to attract labour in the forestry industry. This study contributes with a framework that can be applied in other sectors. The study also identifies challenges associated with employer branding that are important to address in a firm from the forestry industry.

Main title:Employer branding inom skogsnäringen
Subtitle:en fallstudie av ett skogsbolag
Authors:Edvardsson, Lina and Sandell, Tina
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1031
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:arbetstagare, employer branding, kompetens, rekrytering, skogsnäring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2016 13:16
Metadata Last Modified:23 Aug 2016 13:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics