Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Torgil and Jankulovski, Filip, 2016. Värdet av bin för svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie analyserar olika odlingsstrategier för raps i Sverige. Det ekonomiska värdet av bin som pollinatörer i rapsodlingar utvärderas och linjesorter jämförs med hybridsorter. Konsekvenserna av ett neonikotinoidförbud i Sverige utvärderas tillsammans med de ekonomiska konsekvenserna som följer utav denna restriktion. Data används från tidigare fältförsök. Problemet analyseras med hjälp av en matematisk optimeringsmodell och Lagrange’s funktion utvärderar för optimala lösningar. Resultaten visar att kontrakt mellan biodlare och växtodlare är en viktig faktor vid beslut rörande val mellan linjesorter och hybrider. Odling av traditionella linjesorter visar sig vara ett bättre alternativ beroende på geografiskt område och klimat. I områden med strängare vintrar är hybrider viktiga för att möjliggöra en väl fungerande växtföljd. Neonikotinoidförbudet visar sig enbart påverka ett begränsat geografiskt område där skadeinsekter är särskilt problematiska. I dessa områden finns ingen enkel teknik för att odla raps givet dessa restriktioner. De ekonomiska effekterna är betydande och problem med monokultur, växtsjukdomar och skadeinsekter riskera att bli kostsamma i ett längre perspektiv.

,

This study examines production strategies for rape seed in Sweden. The value of bees as pollinators is evaluated for commercial crop farming and traditional varieties are compared to hybrids. The effects of a neonicotinoid-ban in Sweden is examined together with the economic implications associated with such restriction. Data are used from previous field studies. The composed data are used for mathematical optimization calculations. It is investigated using the Lagrange function in search for the optimum solution. It was revealed that the contract between beekeeper and producer is an important factor in the decision to use traditional varieties compared to hybrids. The use of traditional varieties is a better choice than hybrids depending on the location and climate. In areas with less favorable climate, hybrid varieties aid to improve crop rotation. The neonicotinoid-ban was found to only affect limited areas of Sweden where pest insects are especially problematic. In those areas there was no easy way to grow rape seed under such restriction. The economical short term effect is proven to be significant and the long term problems with monoculture is a risk.

Main title:Värdet av bin för svensk växtodling
Authors:Andersson, Torgil and Jankulovski, Filip
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1027
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:biodling, honungsbi, pollineringstjänst, oljeväxt, förfruktseffekt, matematisk optimering, linjär programmering, produktionsekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2016 15:23
Metadata Last Modified:01 Sep 2016 06:48

Repository Staff Only: item control page