Home About Browse Search
Svenska


Rödin, Therese and Samuelson, Josefin, 2016. Retirement pension : a comparison between Swedish farmer and non-farmer business owners. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
769kB

Abstract

The Swedish retirement system is hard to understand. The decisions about retirement must be applied on an individual basis. Business owners are not protected in the same way as employees. Employees usually get national retirement and occupational pension automatically from their employer. Business owners have to make their own decision to plan for their retirement savings. This study concerns the retirement planning of Swedish small business owners, comparing farmer and non-farmer business owners. It explains possible differences in their decision-making as concerns retirement pension.
The decision-making process is the basis of this study. The process includes individual preferences, psychological processes and environmental influences. The aim of this study is to provide theoretical explanations to possible differences between Swedish farmer and non-farmer business owners’ decision-making as concerns retirement pension. The investigation provides knowledge that makes it possible to see a pattern of behavior in decision-making about business owners’ retirement pension.
This study needs quantifiable data. A web-based questionnaire was sent by e-mail to 27,101 members of Småföretagarnas Riksförbund (The Federation of Swedish Small Businesses). To fulfil the aim of this study the data was compared to a previous study on Swedish farmer business owners.
One of the most common and flexible techniques for statistical hypothesis testing is chi-square, which is used in this study to see if there is a correlation between two variables. In this study the maximum allowable level of significance 0.05 was used.
The results from the hypothesis testing show that non-farmer business owners think it is more important to save for their retirement than farmer business owners. Another observation is that farmer business owners will retire later than non-farmer business owners.
The conclusion of the study is that non-farmer business owners are more prone to actively plan for their retirement savings the more complex the retirement scheme is. Both non-farmers and farmers are more willing to search for information about retirement planning if they are interested in the topic and if they already have some knowledge about the topic.
Non-farmer business owners have a higher level of education than farmers. The higher level of education does not increase the knowledge about retirement savings. Another conclusion is that farmer business owners retire later than non-farmer business owners. Non-farmer business owners think it is more important to save for their retirement than farmer business owners. Family and friends do not influence how actively non-farmer nor farmer business owners plan for their retirement. Non-farmers find retirement planning more important than farmers.

,

Det svenska pensionssystemet är komplext. Beslutet om en framtida pension måste göras på en individuell nivå. Småföretagare är inte skyddade på samma sätt som anställda. Anställda i Sverige får vanligtvis allmänpension och tjänstepension automatiskt från arbetsgivaren. Därför måste småföretagare ta ansvar för att planera för sitt pensionssparande. Denna studie fokuserar på svenska lantbrukare och icke-lantbruksföretag för att förklara eventuella skillnader vid beslutsfattande gällande ålderspension.
Beslutsprocessen är grunden för denna studie. Den inkluderar individuella preferenser, psykologiska processer samt omgivningens påverkan. Syftet med denna studie är att ge teoretiska förklaringar till eventuella skillnader mellan lantbrukare och icke-lantbruksföretagare vid deras beslutsfattande gällande ålderspension. Undersökningen ger kunskap som gör det möjligt att se ett beteendemönster i besluten om småföretagares ålderspension.
I denna studie behövs data som är kvantifierbara. En webbaserad enkät skickades via e-post till 27,101 medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund. För att nå syftet med denna studie jämfördes data med en tidigare studie om svenska lantbrukares pensionsplanering.
En vanlig och flexibel hypotesprövnings metod är chi-två testet som tillämpats i denna studie för att se om det finns en korrelation mellan två variabler. Den högsta tillåtna signifikansnivå för denna studie är 0,05.
Resultaten från hypotesprövningarna visar att icke-lantbruksföretagare tycker att det är viktigare att spara till sin pension än lantbruksföretagare. Vidare går lantbruksföretagare i pension senare än icke-lantbruksföretagare.
En slutsats är att icke-lantbruksföretagare är mer benägna att aktivt planera för sitt pensionssparande ju mer komplext pensionssystemet är. Både icke-lantbrukare och lantbrukare är mer villiga att söka information om pensionsplanering om de är intresserade och om de redan har kunskap om ämnet.
Icke-lantbruksföretagare har en högre utbildningsnivå än lantbrukare. Högre utbildningsnivå ökar inte kunskapen om pensionssparande. En annan slutsats är att lantbruksföretagare går i pension senare än icke-lantbruksföretagare. Icke-lantbruksföretagare tycker att det är viktigare att spara till sin pension än lantbruksföretagare. Familj och vänner påverka inte hur aktivt småföretagare planerar inför sin pension. Icke-lantbrukare tycker oftare att pension är viktigt än vad lantbrukare tycker.

Main title:Retirement pension
Subtitle:a comparison between Swedish farmer and non-farmer business owners
Authors:Rödin, Therese and Samuelson, Josefin
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1036
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:asset specificity, behavior, business owners, decision-making, farmers, retirement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Economics and management
Language:English
Deposited On:29 Aug 2016 14:09
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 10:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics