Home About Browse Search
Svenska


Runestam, Anna and Stark, Charlotte, 2016. Från markbutik till e-handel : motivation i förändring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
837kB

Abstract

För att möta omvärldens krav måste en organisation hela tiden anpassa sig till samhället och sina kunder. Organisationens anställda berörs och påverksas olika mycket av dessa förändringar. En större förändring kan påverka en hel organisations interna motivation och vilka kanaler som används vid kommunikation. I den här studien undersöks hur Solar arbetat med sin organisationsförändring. Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka samband mellan kommunikation och motivation i en organisationell förändringsprocess. Studien avser att undersöka och identifiera hur organisationens kommunikationssätt har bidragit till anställdas motivation till förändringen i fråga. Studien har valt en kvalitativ forskningsstrategi och semistrukturerade intervjuer har genomförts.
Solar är ett produkt- och serviceföretag inom el och värme. Solar härstammar från Danmark och är ett av de ledande företagen i branschen, med verksamhet i sju länder. I Solar Danmark står e-handeln för över 60% av Solars försäljning. Solar Sverige introducerade e-handelslösning för sju år sedan och har under de senaste åren växt till att stå för cirka 40 % av försäljningen. Idag har Solar cirka 650 anställd och 48 säljkontor i Sverige. Alla avdelningar i Solar jobbar för samma övergripande mål, att möta kundens behov på bästa sätt. Med detta mål krävs att organisationen; anpassar sig efter vad kunden efterfrågar på marknaden. Då samhället blivit digitaliserat och Solar Danmark har genomfört förändringen var det naturligt att Solar Sverige följde sina danska kollegor i förändringsprocessen.

De som intervjuades under studien beskriver att förändringen har berört alla avdelningar i olika mängd och att alla anställda har behövt anpassa sig för att förstå konceptet. Ledningen har från start gått ut med information, välkomnat kritik och erbjudit deltagande i förändringsarbetet. Detta tillvägagångssätt har mottagits positivt av de anställda. För att kunna utföra det egna arbetet är det viktigt att förstå förändringsprocessen även om den anställde inte är aktivt delaktig i förändringsarbetet. Kommunikationen har bidragit till en positiv inställning av förändringen samt gynnat de anställdas motivation till förändring och utveckling inom Solar. Motivation kring arbetet är viktigt för en anställds förmåga att prestera och utveckla sitt eget arbete.

,

A corporation goes through organizational changes to adjust to the society and costumer’s demands. With this studie we want to identify and investigate the connections between communcation and motivaiton in an organizational change process. To answere the questions of the studie we performed a quality case study with an inductive aprouch. We gathered information by intervjuing four employees who have been with Solar for several years and represent high positions in different departments. The questions was ment to answer how the employees have experienced the changes, both to communication and there own motivation. Through the interviews we found that the corporations did involve the employees in the changes and opened up for participation. This study is limited to this situation, and need further research to be comparable.

We found that communication is very valuable for motivation. We also found that communication from management did have a positive impact to the employees. That made them participate in the changes and contribute with there own opinions, which led to higher personal motivation. The corporation have weekly meetings that have proven to increase motivaiton but also stress, and at the wrong time they even create a lack of motivaton.

Main title:Från markbutik till e-handel
Subtitle:motivation i förändring
Authors:Runestam, Anna and Stark, Charlotte
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1013
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Organisationsförändring, process, kommunikation, motivation, förändringsprocess, anställda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2016 11:59
Metadata Last Modified:23 Aug 2016 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics