Home About Browse Search
Svenska


Berrek, Moa and Gomersson, Moa, 2016. Påverkar hållbarhetsredovisning lönsamhet?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
877kB

Abstract

På senare år har intresset för miljöfrågor ökat. Intressenters ökade krav har lett till att fler företag arbetar med miljöfrågor och sedan presenterar sitt miljöarbete i en hållbarhetsredovisning. Andelen företag som hållbarhetsredovisar har ökat och 2015 hållbarhetsredovisade 87 % av Sveriges 100 största företag. Ett lagförslag träder i kraft 1 juli 2016 som innebär att stora svenska företag måste hållbarhetsredovisa. En hållbarhetsredovisning kan däremot vara kostsam och skulle kunna strida mot aktiebolagens vinstmaximeringssyfte.

Tidigare forskning har främst fokuserat på en eventuell korrelation mellan lönsamhet och hållbarhetsredovisning. Därför är syftet med denna studie att undersöka huruvida och på vilket sätt det finns ett signifikant samband mellan hållbarhetsredovisning och lönsamhet.

En kvantitativ metod och deduktiv ansats har valts för denna studie. Insamlad data om företagens val att hållbarhetsredovisa och lönsamhet har analyserats med hjälp av en multivariat regressionsmodell. Detta för att avgöra om det är statistiskt signifikant att hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet. För att säkerställa sambandet har ytterligare kontrollvariabler använts vid regressionsanalysen. Kontrollvariablerna var företagens storlek, ålder, region- och branschtillhörighet. Totalt har 94 företag från Stockholmsbörsen Mid Cap-lista ingått.

Den teoretiska referensramen består av intressent- och legitimitetsteorin samt lönsamhet. Utifrån dessa diskuteras sedan resultatet.

Resultatet av regressionsanalysen är inte statistiskt signifikant, med ett p-värde på 0,57. Det finns därför inga bevis på att hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet. Resultat stärker tidigare forskares slutsatser om att det inte finns något samband mellan hållbarhetsredovisning och lönsamhet. Då resultatet inte är statistiskt signifikant finns det anledning att göra kompletterande studier med ett större urval av företag samt med hänsyn till hållbarhetsredovisningarnas omfattning.

,

Sustainability reporting, a means to help companies manage their environmental and social impact, improve operational efficiency and stakeholder relations, has grown to become best practice among bigger companies. New legislation as of 1st July 2016 will require all big companies to perform a sustainability report. Given the cost incurred by this additional reporting, our research aims to investigate whether there is a causality relation between sustainability reporting and profitability.

This report is based on 94 Mid Cap enterprises listed on OMX Stockholm. Using a multivariate regression model and a quantitative and deductive approach, the profitability of each company was analysed and measured on the basis of whether a sustainability report had been performed or not.
The results are discussed from the theoretical framework of the stakeholder theory, the legitimacy theory and profitability.

The regression analysis showed no statistical significance between sustainability reporting and profitability with a p-value of 0,57. The report concludes that there is no evidence that sustainability reporting affects the profitability of a company.

The findings indicate a call for a broader approach, increasing the number of companies tested as well as the dimensions of testing to identify and compare how the sustainability reports were written.

Main title:Påverkar hållbarhetsredovisning lönsamhet?
Authors:Berrek, Moa and Gomersson, Moa
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1033
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbarhetsredovisning, lönsamhet, kausalt samband, legitimitet, intressenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2016 13:29
Metadata Last Modified:22 Aug 2016 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics