Home About Browse Search
Svenska


Carlbaum, Jenny and Ulfendahl, Carl, 2016. Transformellt ledarskap inom idrott : en fallstudie som undersöker ledarskap i praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
511kB

Abstract

Teorin om transformellt ledarskap är den mest studerade ledarskapsstilen inom organisationsforskning, men är inte så utforskat i en idrottskontext. Transformellt ledarskap bygger på de fyra dimensionerna idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande. Syftet med denna uppsats har varit att studera det transformella ledarskapet i ett idrottslag och hur ledarskapet inom laget upplevs från ett tränar- och spelarperspektiv, samt att undersöka hur en ny tränare kan förändra laget. Detta har utförts med en fallstudie där huvudtränaren och tre av spelarna har intervjuats för åsikter och erfarenheter av ledarskapet. Semistrukturerade intervjuer, baserade på en omformulering av påståenden av Transformational Teaching Questionnaire, har använts för att få djupgående information och mer noggranna förklaringar och ge exempel hur det transformella ledarskapet uppfattas i praktiken. Resultatet visar att upplevelsen av tränaren som ledare till stor del delas av både tränaren som spelarna.

Genom att tränaren har en stark personlighet har hen lyckats influera spelarna och förändra beteendet hos dem. Tränaren har även, sedan hen tog vid, lyckats skapa en bra lagsammanhållning i gruppen vilket har framkommit under samtliga intervjuer. Spelarna upplever att de får vara delaktiga i vissa delar av besluten där målsättningen är en betydande del, dock sätter tränaren strukturen för hur denna ska nås. Resultaten visar att det är den assisterande tränaren som tar de individuella samtalen med spelarna medan huvudtränaren ansvarar för det övergripande för hela laget.

Från dessa resultat kan vi argumentera för att tränaren, vill viss grad, är en transformell ledare även om alla kriterier inte möts. Denna slutsats påverkas starkt av de yttre omständigheter som omgav laget förra säsongen.

,

The theory of transformational leadership is the most commonly studied leadership style in organizational research, but not so well explored in a sport context. The aim of this thesis has been to study the transformational leadership in a sports team and how the leadership within the team is perceived from both a coach and players perspective by also taking into consideration how a new coach can change the team. This has been performed as a case study where the head coach and three of the players has been interviewed for opinions and experiences of the leadership. Semistructured interviews, based on reformulated statements of the Transformational Teaching Questionnaire, have been used to get in-depth information and more thorough explanations and get examples how the transformational leadership is perceived in practice. The result shows that the perception of the coach as a leader is to a big part shared by both the coach and the players. With the results from the thesis we can argue that the coach, to some points, is a transformational leader although not meeting all criteria’s. The results also show that the coach has been a big part in changing the team dynamic and their performance. The conclusion is strongly affected by the circumstances that surrounded the team last season.

Main title:Transformellt ledarskap inom idrott
Subtitle:en fallstudie som undersöker ledarskap i praktiken
Authors:Carlbaum, Jenny and Ulfendahl, Carl
Supervisor:Lind, Nina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1030
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ledarskap, transformellt ledarskap, dimensioner, idrott, idrottslag, förändring, tränare, spelare, perspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2016 10:27
Metadata Last Modified:11 Jul 2016 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics