Home About Browse Search
Svenska


Hindström, Jakob and Tullström, Johan, 2016. Ledarskap i en zanzibarisk kultur : hur Zanrec arbetar med ledarskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

Den afrikanska kontinenten har präglats av kolonialism, etniska motsättningar och stor fattigdom. Saker och ting har dock börjat förändras i Afrika. Tanzania i Östafrika upplever en stark ekonomisk tillväxt och är en av de snabbast växande ekonomierna i världen.

Tidigare studier har framförallt beskrivit problem med företagsetablering i Afrika, men de har inte presenterat lösningar för hur företag som vill etablera sig bör agera. Syftet med studien är att undersöka hur ett företag på Zanzibar leder sin organisation. Fokus ligger i de problem som är kopplade till kulturen och i viss mån de institutionella barriärer som är länkade till effektiv ledning av en organisation. För att på ett så rättvist sätt som möjligt kunna beskriva varför vissa aspekter av kulturen kan vara problematiska för företagande väljer författarna att ur ett teoretiskt perspektiv beskriva vad kultur är och vilka kulturella faktorer som påverkar företagande.

Studiens teoretiska del bygger på forskning som författarna menar är intressant för att diskutera kultur, organisation och ledarskap. Empirin bygger på fallstudier av företaget Zanrec, där två nyckelpersoner i organisationen har intervjuats. Dessutom har en Östafrikaforskare intervjuats för att få en mer djupgående beskrivning och förståelse av kulturen i Tanzania.

Studien visar hur ett företag som är verksamt på och starkare vill etablera sig på Zanzibar ska gå tillväga genom att ta hänsyn till de kulturella normer som finns i samhället. Uppsatsen visar också mer praktiskt hur Zanrec arbetar med att leda och styra organisationen och varför
deras metoder är bra.

,

The African continent has been charactarized by colonialism, ethnic tensions and great poverty. However, things have started to change in Africa. Tanzania in East Africa is experiencing strong economic growth, and is one of the fastest growing economies in the world.

Previous studies have primarily described problems with establishing companies in Africa, but they haven’t presented solutions as of how to act to successfully establish a business. This paper aims to investigate how a corporation in Zanzibar leads its organization. The focus lies in the problems connected with culture and to some degree the institutional barriers linked to effective government of an organization. To be able to describe the problematic cultural implications on business as fairly as possible the authors choose to theoretically describe culture and the determinants of culture.

The theoretical part of the study is based on research that the authors consider relevant for the subjects of culture, organisation and management. The emperi is based on case studies of the company Zanrec, where two key persons in the organisation were interviewed. In addition, an East Africa Researcher has been interviewed to get a more profound description andunderstanding of the culture in Tanzania.

The study shows how a company that is operating on, or want to establish on Zanzibar should proceed by taking into account the cultural norms that exists in the society. The paper also highlights in a more practical way how Zanrec works with leading and directing the organisation and why it’s a good method.

Main title:Ledarskap i en zanzibarisk kultur
Subtitle:hur Zanrec arbetar med ledarskap
Authors:Hindström, Jakob and Tullström, Johan
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1034
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kultur, Organisationskultur, Zanrec, Ledarskap, Afrika, Zanzibar, Tanzania, Management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2016 11:31
Metadata Last Modified:22 Aug 2016 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics