Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Ylva, 2016. Analys av underrättelser från Livsmedelsverkets officiella veterinärer till Länsstyrelsen i Jönköpings län : slakteriunderrättelsernas utveckling och potential med fokus på djurskydd och djurvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
960kB

Abstract

På slakterierna i Sverige arbetar officiella veterinärer som är anställda av Livsmedelsverket för att kontrollera smittskydd, livsmedelssäkerhet och djurskydd. 2014 publicerade Jordbruksverket utkastet till en ny vägledning med syfte att underlätta veterinärernas bedömning av vad som är en djurskyddsbrist. Den nya vägledningen skapades för att underlätta för veterinärerna i bedömningen om exakt vilka djurskyddsbrister som de ska underrätta länsstyrelsens djurskyddshandläggare om samt hur dessa underrättelser ska utformas.
Syftet med denna studie var att analysera Livsmedelsverkets officiella veterinärers slakteriunderrättelser till Länsstyrelsen i Jönköping. Analysen användes sedan för att studera hur underrättelserna kan leda till en ökad medvetenhet om potentiella risker inom djurhållning och djurtransport samt hur dessa risker kan avvärjas.
Studien behandlade totalt 182 underrättelser, inkomna från 2009-03-03 till 2015-12-29. Underrättelserna katalogiserades i Microsoft Excel för att möjliggöra dataanalyser och upprättande av figurer.
Resultatet visade att en stor förändring har skett i antalet inkomna underrättelser sedan utkastet till den nya vägledningen kom. Totalt inkom 36 underrättelser sammanlagt under perioden 2009 till 2013. Efter att utkastet till vägledningen utkom 2014 har det inkommit 73 underrättelser under 2014 och lika många under 2015. I studien framkom att de vanligaste bristerna som underrättelserna berör är djur som har skadats under transporten eller hos djurägaren (45 %), högdräktiga kor som transporterats (16 %), djur som har dött under transporten (15 %) och avmagrade djur (11 %). Övriga brister berör olika former av misskötsel, djur som dött vid en trafikolycka, transportörer som använt elpåfösare och djur som skadats på slakteriet. Utkastet till vägledningen har lett till en stor ökning i antalet underrättelser som skickats till länsstyrelsen, vilket öppnar för en breda insyn i svensk djurhållning och transportörsverksamhet.
Avslutningsvis har en rad rekommendationer ställts upp, baserade på de risker som framkommit i analysen av underrättelserna. Dessa rekommendationer fokuserar på att säkerställa djurens välfärd, vilket är möjligt genom att upprätta tydliga rutiner för djurskötseln på gården, att inte transportera riskdjur samt genom att noggrant kontrollera djuren på slakteriet.

,

The Swedish National Food Administration is responsible for ensuring that the slaughterhouses in Sweden follow the legislation for disease control, food safety and animal welfare. To do so, they position “official veterinarians” at the slaughterhouses, with the purpose of conducting inspections. In 2014 a draft for a new guideline for the veterinarians was published, with the purpose of simplifying the animal welfare inspections. The guideline specifies how and when the veterinarians should send information to the County animal welfare inspectors.
The purpose of this study was to analyze the information sent from the official veterinarians. Further, the aim was to investigate if the information sent from veterinarians can be used to pinpoint problematic areas concerning animal husbandry and transportation. To accomplish the study, 182 different cases dated from 2009-03-03 to 2015-12-29 were catalogued.
The results showed that the amount of information sent from the veterinarians has increased from a total of 36 cases in 2009-2013 to 73 cases during 2014 alone. The most common animal welfare issues are animals being injured at the farm or during transport (45 %), animals transported too close to parturition (16 %), animals dying during transport (15 %) and malnourished animals (11 %). Remaining issues concerns maltreatment, traffic accidents, the use of electric goads and animals getting injured at the slaughterhouse.
The draft for the new guideline has led to a great increase in the amount of information sent from the veterinarians to the County animal welfare inspectors. This opens up for a new possibility of insight into the housing of production animals and the animal transportation industry. The results of this study have led to a number of recommendations for preventing the most common animal welfare issues. By establishing thorough routines for animal caretaking, avoiding transportation of feeble animals and by a strict inspection of arriving animals, good animal welfare can be ensured.

Main title:Analys av underrättelser från Livsmedelsverkets officiella veterinärer till Länsstyrelsen i Jönköpings län
Subtitle:slakteriunderrättelsernas utveckling och potential med fokus på djurskydd och djurvälfärd
Authors:Nilsson, Ylva
Supervisor:Anderson, Claes and Trygg, Jenny
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:651
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djurskydd, länsstyrelse, slakt, officiell veterinär, underrättelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5705
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5705
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2016 12:18
Metadata Last Modified:19 Aug 2016 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics