Home About Browse Search
Svenska


Augustsson, Evelina, 2016. Activity patterns of large carnivores in a fenced conservation area in Laikipia District, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Large carnivores are sensitive to land-use changes and in African rangelands they have suffered seriously from an increased demand for land for agriculture and husbandry during the last decades. Mammalian carnivores are particularly exposed as they can also attack livestock, and are therefore frequently killed by farmers or wildlife managers. The conflict is a major cause of why most large carnivore populations are declining and is likely to increase with the rapid expansion of human populations. An improved knowledge about the activity patterns and behavior of large carnivores allow a better understanding of their requirements and further advances our understanding of carnivore–livestock interactions which is crucial for conflict mitigation and carnivore conservation. Although activity rhythms of lion and spotted hyena have been previously studied, the migratory behaviors of predators in fenced areas have not yet been thoroughly investigated. The general objective of this study was to investigate spatial and temporal movement patterns and behavior of two top predator species, the African lion (Panthera leo) and the spotted hyena (Crocuta crocuta), in a fenced conservation area with corridors that allowed animal crossings. I also investigated the impact of environmental variables on activity levels. The study was conducted in Ol Pejeta Conservancy, a private reserve located in Laikipia District, Kenya. Movement patterns were investigated by measuring activity at a water trough and at two wildlife corridors along the conservancy boundary where these animals can passage to other areas. Activity levels were also compared with the environmental variables moonlight and rainfall. I found that both species are nocturnal but with decreased activity around midnight. Lions and spotted hyenas showed very similar activity patterns. The corridors were frequently used by the predators and my results imply that they leave the conservancy for longer periods than a single night. Moonlight and rainfall had a positive effect on activity levels in spotted hyena but did not seem to be of high importance to lion activity. Differences in activity patterns between the two species could potentially result from intra-guild competition but I suggest that that the activity levels in the study were regulated by other factors such as prey activities or hunting techniques, rather than competition. Different hunting techniques may also explain the different results in weather data correlation between the two species. My results indicate that carnivore-livestock conflict in the Ol Pejeta area could be mitigated by confining livestock at night and during bad weather when predator activities are high.

,

Stora rovdjur är känsliga mot förändrad markanvändning och på Afrikas betesmarker har en ökad efterfrågan på mark för jordbruk och djurhållning medfört stora konsekvenser för områdets rovdjur. Särskilt utsatta är större rovdjur som ibland kan attackera boskap med följden att de blir dödade av bönder eller viltvårdare. Konflikten med lantbruk är den huvudsakliga orsaken till sjunkande populationer bland rovdjuren och denna kan antas öka med människans snabba populationstillväxt. En ökad kunskap om aktivitetsmönster hos stora rovdjur ger en bättre uppfattning om dessa arters behov samt förbättrar vår förståelse för interaktioner mellan rovdjur och boskap, vilket är en förutsättning för minska konflikten och skapa en framgångsrik rovdjursförvaltning. Tidigare studier har undersökt aktivitetsmönster hos både lejon och fläckig hyena, men kunskapen om rörelsebeteenden hos rovdjur i inhägnade områden är ännu mycket begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka temporala och spatiala rörelsemönster samt beteende hos två topprovdjur, det afrikanska lejonet (Panthera leo) och den fläckiga hyenan (Crocuta crocuta), i ett inhägnat reservat. Jag undersökte även hur miljömässiga variabler påverkade aktiviteten hos de båda arterna. Studien utfördes i Ol Pejeta Conservancy, ett privatägt reservat beläget i distriktet Laikipia i Kenya. Rörelsemönster undersöktes genom insamling av aktivitetsdata vid ett vattentråg samt vid två viltkorridorer längs reservatsgränsen där djuren kan röra sig mellan reservatet och omgivande områden. Jag undersökte också sambandet mellan aktivitet och miljömässiga variabler. Resultaten av denna studie visar att båda arter är huvudsakligen nattaktiva men med en minskad aktivitet vid midnatt. Lejon och fläckig hyena uppvisar likartade beteendemönster med få skiljaktigheter. Korridorerna användes kontinuerligt av båda arter och testresultaten indikerar även att rovdjuren lämnar reservatet över längre tidsperioder än enstaka nätter. Månljus och regn hade en positiv inverkan på den fläckiga hyenans aktivitetsnivåer men verkade vara av mindre betydelse för aktivitetsnivåerna hos lejon. Uppmätta skillnader i aktivitetsmönster mellan de två arterna kan möjligen härledas till konkurrensförhållandet mellan arterna, det är dock mer troligt att aktivitetsnivåerna i studien styrts av andra faktorer såsom aktivitet hos bytesdjur eller jaktteknik, snarare än konkurrens. Olika jaktteknik är också en möjlig förklaring till uppmätta skillnader i sambandet mellan aktivitet och miljömässiga variabler. Resultaten av studien indikerar att rovdjurskonflikten i Ol Pejeta-området kan minskas genom att boskapen hålls instängda nattetid och under dåligt väder då rovdjursaktiviteten är som högst.

Main title:Activity patterns of large carnivores in a fenced conservation area in Laikipia District, Kenya
Authors:Augustsson, Evelina
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Andersson, Maria
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:644
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:spotted hyena, African lion, activity patterns, movement ecology, conservation management, Crocuta crocuta, Panthera leo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:16 Aug 2016 14:42
Metadata Last Modified:16 Aug 2016 14:42

Repository Staff Only: item control page