Home About Browse Search
Svenska


Roos, Nils, 2016. Seroepidemiology of Peste des Petits Ruminants in central Tanzania alongside an evaluation of filter paper as transport medium. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Peste des Petits Ruminants (PPR) is a disease of increased attention since the eradication of Rinderpest virus (RPV) in 2011. PPR is an acute and highly contagious viral disease of small ruminants caused by a Morbillivirus named Peste des petits ruminants virus (PPRV). The devastating effects of PPR are mostly present in developing countries, where herding of small ruminants like goat and sheep is a major source of income for millions of farmers. Therefore, PPR is indubitably a disease of major socioeconomic impact. The FAO recently announced a program to eradicate PPR by 2030.
The purpose of this study is to evaluate the diagnostic use of filter paper as sample medium in serology analysis for evidence of PPR in sheep and goat in field conditions. The evaluation is performed alongside an epidemiologic screening of PPR antibodies in domestic small ruminants with and without wildlife contact in the Morogoro region, central Tanzania.
Present study show that filter paper like Nobuto’s and Sartorius 3MM filter paper soaked with whole blood can be a viable alternative to serum samples, and successive serology through cELISA, in areas where keeping a sustained cold chain is problematic. This study also presents arguments showing how the interpretation of filter paper results could refine and supplement the identification of animals having antibodies against PPRV. Raising the cutoff value in the interpretation of positive individuals from serologic analysis of filter paper samples can improve the accuracy of this method. The serologic screening show that PPRV infection is present in three out of three areas adjacent to the wildlife preservation area Selous Game Reserve.
It is of great interest to further evaluate the use of filter paper as an alternative to serum samples in PPR serology to assist the study of PPR in remote areas.

,

Peste des petits ruminants (PPR) är en sjukdom som uppmärksammats mer och mer sedan boskapspest utrotades 2011. PPR är en akut och mycket smittsam sjukdom hos små idisslare som orsakas av ett virus av genus Morbillivirus vid namn Peste des petits ruminants virus (PPRV). Den förödande effekten av PPR är mest påtaglig i utvecklingsländer där får- och getbesättningar är vanligt förekommande och huvudinkomsten för miljontals bönder. Därför är PPR onekligen en sjukdom som medför stora socioekonomiska effekter. FAO gick nyligen ut med ett officiellt program för att utrota PPR till år 2030.
Syftet med denna studie var att utvärdera filterpapper som alternativt transportmedium för att påvisa antikroppar mot PPR hos får och getter. Utvärderingen utfördes parallellt med en epidemiologisk screening av antikroppar mot PPR hos små domesticerade idisslare med eller utan kontakt med vilda djur i Morogoro, en region i centrala Tanzania.
Serologi på blod från filterpapper kan vara ett bra alternativ till serumprover i områden där det är problematiskt att upprätthålla kontinuerliga kylkedjor. Genom analys och statistiska uträkningar visade denna studie hur resultat från filterpapper bör tolkas för att upptäcka djur med antikroppar mot PPRV. Genom att höja gränsvärdet i tolkningen av den serologiska analysen kan säkerheten i denna metod förbättras. Screeningen visar att infektion med PPRV förekommer inom tre av tre områden i anslutning till reservatet Selous Game Reserve.
Det är av yttersta vikt att fortsätta utvärdera filterpapper som en del i diagnostiken av PPR och som ett alternativ till serumprover.

Main title:Seroepidemiology of Peste des Petits Ruminants in central Tanzania alongside an evaluation of filter paper as transport medium
Authors:Roos, Nils
Supervisor:Berg, Mikael and Johansson Wensman, Jonas
Examiner:Malmberg, Maja
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:60
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:seroepidemiology, seroprevalence, filter paper, PPRV, Tanzania, seroepidemiologi, seroprevalens, filterpapper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:30 Sep 2016 12:34
Metadata Last Modified:30 Sep 2016 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics