Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Carl and Weidman, Ellen, 2016. Effects of adopting Lean Management within collaborating farms : a qualitative study of Lean Lantbruk in a Swedish context. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Higher competition and lower profitability has forced Swedish farm enterprises to adapt new market strategies. A machinery sharing collaboration between farms may increase competitiveness, reduce costs and increase shared knowledge. Since 2010 the multi-dimensional management strategy Lean Management has been adopted within Swedish farm enterprises through the project Lean Lantbruk. Lean Management implies an awareness of goal achievement and practical process tools in order to minimize costs and maximize efficiency. Further, the management strategy encourages development of relationships within the supply chain in order to fully achieve collaborative benefits. According to previous research there is need for further evaluation of the Lean Management theory in an agricultural collaboration context. The focus of this study is Lean Management in a horizontal Supply Chain Collaboration in a Swedish agricultural context with respect to machinery sharing arrangements. This study aims to increase the understanding of business culture within a collaboration between farms in Swedish agriculture where Lean Management has been implemented.
A qualitative multiple case study has been conducted through in-depth interviews with three pairs of collaborating farms where Lean Management has been implemented. Interviews have also been conducted with three pairs of reference collaborations that have not implemented Lean Management. The gathered data has been analyzed through the theoretical framework which consists of theories regarding Lean Management and Supply Chain Collaboration. The results indicate a high level of perceived trust and mutuality among all collaborative parties. Hence, Lean Management does not seem to be crucial for a well functioning machinery sharing arrangement. The influence of Lean Management is perceived as low within the collaboration which may be due to a non-holistic implementation of the management strategy within the individual farm, or due to a lack of deeper relation between the collaborating parties. By recognizing the collaborating party as a part of the own business strategy a long-term partnership could be developed, which may enhance the implementation of Lean Management.

,

Högre konkurrens och lägre lönsamhet har tvingat svenska lantbruksföretag att anpassa sig till nya marknadsstrategier. Ett maskinsamarbete mellan gårdar kan ge ökad konkurrenskraft, minskade kostnader och ett ökat kunskapsutbyte. Sedan 2010 har multidimensionella ledningssystemet Lean Management implementerats inom svenska lantbruksföretag genom projektet Lean Lantbruk. Lean Management innebär en medvetenhet om måluppfyllelse och användandet av praktiska processverktyg för att minimera kostnader och för maximerad effektivitet. Strategin uppmuntrar även utvecklingen av relationer inom värdekedjan för att fullt tillgodogöra sig de fördelar ett samarbete kan medföra. Enligt tidigare forskning finns det ett behov av ytterligare utvärdering av Lean Management-teorin i ett jordbruks perspektiv med avseende på samarbete. Fokus i denna studie är Lean Management i en horisontell värdekedja inom svenskts jordbruk vad gäller maskinsamarbeten. Denna studie syftar till att öka förståelsen för företagskulturen inom ett samarbete mellan gårdar inom svenskt jordbruk där Lean Management har implementerats.
En kvalitativ multipel fallstudie har genomförts genom djupintervjuer med tre par av samarbetande gårdar där Lean Management har implementerats. Intervjuer har också utförts med tre par av referenssamarbeten som inte har implementerat Lean Management. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket som består av teorierna Lean Management och Supply Chain Collaboration. Resultaten indikerar en hög upplevd tillit och ömsesidighet inom alla samarbetsparter. Därmed verkar Lean Management inte vara avgörande för ett väl fungerande maskinsamarbete. Inom samarbetet uppfattas graden av Lean Management som låg vilket kan bero på att implementering av managementstrategin inte har skett till sin helhet inom den enskilda gården, eller att det saknas en djupare relation mellan de samarbetande parterna. Genom att se samarbetspartnern som en del av den egna affärsstrategin kan ett långsiktigt partnerskap utvecklas som kan förbättra implementeringen av Lean Management.

Main title:Effects of adopting Lean Management within collaborating farms
Subtitle:a qualitative study of Lean Lantbruk in a Swedish context
Authors:Johnsson, Carl and Weidman, Ellen
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1023
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:agriculture, business administration, horizontal supply chain collaboration, Lean Management, machinery sharing arrangements
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5630
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5630
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Agricultural machinery and equipment
Language:English
Deposited On:09 Aug 2016 08:29
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 08:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics