Home About Browse Search
Svenska


Gahne, Karolina and Remvig, Sebastian, 2016. Att förverkliga drömmar : en fallstudie om beslutsprocessen vid investeringar i gårdsbaserad biogas. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

För att samhället ska nå de mål som sattes upp vid klimatmötet i Paris 2015 behöver investeringar i hållbara lösningar ske redan nu. I Sverige står lantbruket för ungefär 22 % av utsläppen av växthusgaser. Gårdsbaserad biogas erbjuder lantbrukare ett sätt att minska sina utsläpp av framförallt metangas genom att tillvarata den och använda som energikälla. Forskning visar att den ekonomiska lönsamheten på dessa anläggningar är låg och statistik visar att energipriset inte kan förklara antalet anläggningar som byggs. Det tyder på att fler faktorer än ekonomisk lönsamhet driver investeringarna i gårdsbaserad biogas.
För att förstå beslutsprocessen vid investeringar i hållbara lösningar har vi genomfört en abduktiv fallstudie av fyra lantbrukare som investerat i gårdsbaserad biogas. Abduktiv forskning används för att kunna svara på flera typer av forskningsfrågor samt att vara öppen för flera möjliga förklaringar till mänskligt beteende. Inom ramen för abduktiv forskning formulerade vi sex hypoteser som teoretisk kan förklara hur beslutsprocesserna ser ut. Dessa hypoteser säger emot varandra men får sin förklaring i analysen.
I analysen visar vi att beslutsprocessen består av tre faser. Beslutsfattandet börjar med en intuitiv fas där motiven för investeringen klargörs. När de tekniska förutsättningarna finns och ett preliminärt beslut tagits övergår beslutsprocessen till en analytisk fas där de ekonomiska förutsättningarna analyseras. Detta görs eftersom intressenter ställer krav på ekonomisk lönsamhet samt att fullskalig implementation driver lantbrukaren till att analysera följderna. Studien visar att många av de motiv som drev investeringsviljan får mindre utrymme i den analytiska fas eftersom dess värden är abstrakta och svåra att kvantifiera.
Den sista fas är implementation och utvärdering. I denna fas kan vi konstatera att de kvantitativa förväntningarna inte uppfylls på grund av bland annat förändringar i elpriset. Däremot visar lantbrukarna att de är tillfredställda med anläggningens effekter på företaget. Detta eftersom de abstrakta värdena åter beaktas och skapar nyttor för lantbruket.
Denna studie visar att det finns ett behov av att kunna kvantifiera och beakta abstrakta värden vid investeringar i hållbara lösningar. Den visar också att det blir lättare att investera i hållbara lösningar om inte investeringen måste ske fullskaligt utan kan göras successivt. Studien presenterar också en ny beslutsmodell som visar att investeringar i hållbara lösningar är annorlunda än de beslutsprocesser som beskrivs i tidigare litteratur.

,

The purpose of this study is to examine how the decision-making process works when investing in sustainable technology. It also addresses why the process works as it does and the consequences of it. With an abductive and qualitative approach a case study of four farms investing in farm-based biogas production was made.
The result is a decision-making model consisting of three subprocesses. An intuitive process starts the decision-making and is followed by an analytical process to verify the economic impact of the investment. After the decision is made the last subprocess of implementation and evaluation occurs. In the analytical subprocess the intuitive motives for investing is often devalued as their nature is abstract and difficult to quantify. This leads to an incomplete analysis of potential utility in the analytical subprocess.
Our study shows that despite poor performance of quantitative factors, such as profitability, the farmers are satisfied with the outcome of the investment. This is due to the performance of the qualitative factors not included in the economical analysis. To increase investment in sustainable technology valuation methods for abstract values should be developed. This study sheds light on an area that has not been described in previous literature and proposes a new decision-making model for investments in sustainable technology.

Main title:Att förverkliga drömmar
Subtitle:en fallstudie om beslutsprocessen vid investeringar i gårdsbaserad biogas
Authors:Gahne, Karolina and Remvig, Sebastian
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1018
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:abduktion, biogas, beslutsfattande, investering, lantbruk, nyttomaximering, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2016 14:37
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics