Home About Browse Search
Svenska


Helgesson, Matilda and Svensson, Ellinor, 2016. Splitleverans av mjölk : en studie om svenska mjölkproducenters incitament till splitleverans. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

Utvecklingen på den europeiska mejerimarknaden har orsakat en ekonomisk kris för de svenska mjölkproducenterna. Krisen är en följd av avskaffandet av mjölkkvoter för den europeiska mjölkproduktionen vilken skapat en obalans mellan produktion och konsumtion av mjölk, där utbudet överstiger efterfrågan. De svenska mjölkproducenterna har därmed fått ökad konkurrens från länder med andra produktionsförutsättningar. Idag har det kooperativa företaget Arla en dominerande ställning på den svenska mejerimarknaden. Arla är ett transnationellt företag med medlemmar i sju europeiska länder och har ett prissättningssystem där samtliga medlemsländer får samma avräkningspris. Prissättningssystemet är problematiskt för de svenska producenterna eftersom marknadspriset är för lågt i förhållande till produktionskostnaderna.
För att reducera Arlas dominerande ställning har Konkurrensverket beslutat att Arla ska tillåta medlemmarna att splitleverera upp till 50 procent av den producerade mjölken till ett annat mejeri, samtidigt som fullvärdigt medlemskap i Arla behålls. Tillsammans med förändrade konsumtionsmönster och trender har beslutet möjliggjort etablering av nya mejerier. Mjölkproducenterna har därmed fått större valmöjlighet gällande förädling av mjölken, där valet av mejeri och mejeriets prisnivå kan vara avgörande för hela verksamhetens fortlevnad. Splitleveranser är förenade med risk om producenten tvingas lämna ett högbetalande alternativ och återgå till att enbart leverera till Arla. Det är också problematiskt att producenten kan uteslutas ur Arlas medlemskår, om producenten splitlevererar större kvantitet än vad Arlas stadgar tillåter.
Det finns inga tidigare studier som behandlar splitleverans eller vilka faktorer som påverkar mjölkproducentens beslut att splitleverera. Därför är syftet med denna studie att identifiera vad som påverkar producentens incitament att splitleverera mjölk. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod använts, där svenska mjölkproducenter intervjuats per telefon. Urvalet av respondenter har skett genom identifiering via massmedia, fortlöpande tills ny data inte tillfört någon ny information. Syftet med denna insamlingsmetod är att ge mer allmängenerella slutsatser på högre abstraktionsnivå än att enbart omfatta de deltagande producenterna.
Den teoretiska referensramen omfattar vertikal integration och transaktionskostnader, vilka utgör grunden för de variabler som identifierats och använts för analys av insamlad data. Utifrån studien är inflytande och lokalisering variabler som ger starkast incitament till splitleverans. Arlamedlemmens brist på inflytande och producentens lokalisering, det vill säga affektionsvärden som tradition och producentens önskan att värna om bygdens fortlevnad, gör att producenten lämnar Arla. Givetvis har den ekonomiska situationen stor betydelse.

,

Dairy producers in Europe are increasingly experiencing uncertainty on the market. Swedish producers cannot compete with foreign producers due various production conditions. The Swedish dairy market is dominated by the transnational cooperative Arla. To stimulate the dynamics of the dairy market the Swedish Competition Authority has obliged Arla to introduce rules in its bylaws, saying that Swedish members are allowed to deliver to another dairy, split deliveries.
The milk producer has been given a greater choice for processing and the different dairies price levels may be crucial for the producer's future, hence the decision to split-deliver is associated with a risk. The purpose with this study is to identify variables which have an influence on the incentive of Swedish dairy producers to split delivery. Hopefully, the study results may be of value to the Swedish milk producers, Arla and other interested stakeholders.
The data are collected from Swedish dairy producers in order to explore which variables that infect the decision to split delivery. The data is comprising with theoretical arguments based on vertical integration and transaction cost theory. The findings from the analysis of the results is that the incentive to split deliver can be affected by different variables. Influence and location provide the strongest incentive to Split delivery. It does not mean that the variables are isolated, on the contrary, these are interconnected and more variables together can provide an incentive to split deliver. In addition to the variables the critical economic situation is a strong external influencing factor.

Main title:Splitleverans av mjölk
Subtitle:en studie om svenska mjölkproducenters incitament till splitleverans
Authors:Helgesson, Matilda and Svensson, Ellinor
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1020
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperativ, lönsamhet, mejeri, mjölkkris, mjölkproducent, splitleverans, transaktionskostnader, transaktionsspecifika tillgångar, variabler, vertikal integration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 14:01
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics