Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Fredric, 2016. Produktutformning av underlagspontsluckan : vad efterfrågar marknaden?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom tillverkande industrier så som sågverk har produkter utformats baserat på sågverkens egna uppfattningar om vad kunden vill ha. Det har också varit ett starkt fokus på att producera produkter till så låg kostnad som möjligt. Idag har sågverksindustrin börjat utforma sina produkter mer utifrån vad användaren av produkterna faktiskt har för behov att fylla. Samtidigt har byggindustrin anklagas för att vara ineffektiv och konservativ. Begreppet ”lean thinking” skulle vara bra att applicera för att effektivisera byggbranschen. Att huskomponenter tas fram som sedan kan monteras ihop på plats skulle gynna byggindustrin men då krävs det att deras underleverantörer har möjligheten att utveckla och tillhandahålla modulprodukter av det slaget. Många byggare införskaffar sitt byggmaterial hos byggvaruhandlare som i sin tur köper in sitt sortiment från bland annat sågverksindustrin. Sågverksindustrin är villig att anpassa sina produkter efter marknadens behov men saknar oftast kunskap om vad som efterfrågas. En koncern som ställs inför denna utmaning är AB Karl Hedin som idag består av fyra sågverk, en emballageverksamhet och 40 stycken egna byggvaruhandlare som säljer till stor del egen producerade trävaror. AB Karl Hedin köper idag in underlagsspontluckor från en extern part men de har börjat spekulera i att börja tillverka det i egen regi istället. Underlagsspontluckor är en taktäckningsmodul som oftast består av fem stycken underlagspontbräder sammansatta med klammer till en lucka. Dessa är i linjen med att försöka använda mera färdiga huskomponenter då de underlättar takläggningen vid husbygge och på så sätt spar både tid och pengar. Det finns en rad olika utformningar på underlagsspontsluckor gällande både mått och ytbehandlingar så som impregnering, grundmålning och även mellanbestrykning. I denna rapport genomfördes en marknadsundersökning hos AB Karl Hedins kunder för att ta reda på hur kunderna ser på de underlagsspontluckor som används idag och vilka förbättringsförslag kunderna tycker finns. Undersökningen genomfördes i två steg: i första steget genomfördes intervjuer med åtta kunder för att få mer kvalitativ information. Den informationen användes delvis i sin tur användes för att utforma en enkät som användes i det andra steget där enkäten skickades ut till resten av den utvalda kundpopulationen. Resultatet påvisar att det finns en standardutformning av underlagspontluckor idag som många kunder använder och är bekanta med. I resultatet framgår det att det finns fördelar med att både ha längre och kortare underlagspontluckor beroende på hur utformningen på taket som skall läggas är. Krav på arbetsmiljö för takläggare och underlagspontens tjocklek gällande täckningsalternativ samt lutning talar dock för att det kan vara mer fördelaktigt med en kortare och tjockare utformning på underlagsspontluckor än dagens vanligare utformning. Många ser en fördel med att underlagsspontluckor är impregnerade för att öka tåligheten mot fukt och mögelpåväxt både vid lagerhantering vid byggvaruhandel men också vid hanteringen på byggarbetsplatsen. Hur väl sammanfogningen är av underlagsspontbrädorna i underlagspontluckorna är något som också anses viktigt. Det gäller att sammanfogningen håller ihop bra och inte att underlagspontbräderna falla isär för då uppfyller inte underlagsspontluckan den effektivitetsökning som eftersträvas vid takläggning.

,

In the manufacturing industry such as sawmills the manufactured goods have been design by the manufactures based on what the manufactures think is right for the customers. There has also been high focus on producing goods to such a low cost as possible, efficiency and effectiveness have been the key words. Today focus has changed and most of the manufacturing industries try to design their products to better fit to the need of the customers. Meanwhile the construction industry has been accused of being inefficient and conservative. Adapting new methods such as “lean thinking” would probably be beneficent for the construction industry making it more efficient and effective. Building module components for housebuilding already in the industries is one way to make the construction industry more efficient. Many constructors buy their building materials at building suppliers and the building suppliers get their assortment from sawmills. The sawmill industry is willing to adapt their products to better fit the customer but usually they lack the knowledge of what the customers really want and if there is some good adaption that can be made on existing products. One company that face that challenge is AB Karl Hedin which consists of four sawmills, one packaging unit and 40 building suppliers which sells construction wood that mostly comes from their own sawmills. One wood product that they sell today but do not produce themselves is tongue and grove board modules. Tongue and grove board modules is used for roofing and one board module consist of approximately five tongue and grove boards fixed together with staples. These modules are one solution to make the construction of houses more efficient and effective. There are several designs for the tongue and grove board modules regarding length, width and thickness but also several kinds of treatments such as waterproofing, primed and between coated. This report investigated on what the customers to AB Karl Hedin thinks about the design of the tongue and grove board modules today and if there are any new designs that are requested. The investigation was done in two steps were in the first one, eight customers from the selected population was interviewed to retrieved qualitative data which was used to the second step were a survey was sent out to the rest of the selected customer population. The results revealed that there is a common design for the tongue and grove board modules which is most commonly used. The result also indicates that there is a request for both longer and shorter tongue and grove board modules. To benefit the working condition for the constructors and regulations regarding the tongue and grove boards thickness the design of the tongue and grove board modules should be shorter and thicker than the common design that exists today. A lot of the respondents also think that waterproofing is something that would be beneficial to resist mold both when the product is hold in stocks at the building supplier but also on the constructions site. One demand that also is detected from the investigation is that the joining of the tongue and grove boards within the module has to have some standards. The joining need to be strong so the module does not collapse when it is manually handle on the constructions site. Otherwise the strive for an efficient and effective constructions of the roof is unaccomplished.

Main title:Produktutformning av underlagspontsluckan
Subtitle:vad efterfrågar marknaden?
Authors:Abrahamsson, Fredric
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:176
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:underlagspont, marknadsundersökning, produktutformning, tongue and grove board modules, market research, product design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2016 08:39
Metadata Last Modified:13 Jul 2016 08:39

Repository Staff Only: item control page