Home About Browse Search
Svenska


Mason, Caroline, 2016. Övervikt hos hund : kommunikation av ett ökande djurvälfärdsproblem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
729kB

Abstract

I likhet med situationen i den humana populationen är övervikt hos hund ett ökande problem. I västvärlden visar forskning att så mycket som 20-50 % av hundarna är feta eller överviktiga. Något som har allvarliga konsekvenser för djurets hälsa, försämrar livskvalitet och förkortar dess liv.
Forskning har visat att det är svårt för vissa djurägare att komma till insikt om sitt djurs fetma eller övervikt samt att det är svårt för veterinären att förmedla de negativa konsekvenserna det får för hälsan. De flesta matar ju sitt djur med godbitar för att vara snälla. Många veterinärer upplever att det kan vara svårt att ta upp ämnet både av tidsskäl och på grund av att det är ett känsligt ämne, särskilt om övervikten inte bara gäller hunden.
Det är viktigt att veterinärer kommunicerar med ökad tydlighet, talar om övervikt som just ett djurskyddsproblem och är med och påverkar övriga delar av samhällsdebatten.
Mycket spännande forskning sker kring orsaker och verkan när det gäller fetma. Det är också viktigt att nå fram till djurägare och få till ett bra och positivt samarbete för att få till stånd en förändring i statistiken. Eventuellt kan veterinärer även bidra till en förbättring i den humana fetmaepidemin om vi antar ett one health perspektiv.
Bra information om övervikt, konsekvenser och behandlingar finns på hemsidor, i broschyrer, hos foderföretag, försäkringsbolag, SKK och framförallt på veterinärmottagningar men insikt och compliance är nödvändigt!
När man behandlar fetma hos människor använder man bland annat Motivational interviews för att hjälpa människor att komma till insikt och kanske kan det vara användbart för veterinärer med ytterligare utbildning i alternativ kommunikation.
Slutligen behövs det utredas ytterligare hur situationen ser ut i Sverige vad gäller fetma hos hund och huruvida trenden stadigt pekar uppåt. Det skulle också vara av intresse att närmare studera hur kommunikationen ser ut veterinärer och djurägare emellan i det delikata ämnet övervikt.

,

Obesity in dogs is like in the human population an ever-increasing problem it seems. Research shows that as much as 20-50 % of the dogs are today overweight or obese. This has serious consequences for the health, life quality and longevity of the animal.
Studies have shown it is often very difficult to get owners to realise the condition of their dog as being over normal weight and furthermore to understand the accompanying health issues. Most people will feed their dog out of kindness and struggle to see the cruelty of overfeeding.
This among other things makes it a very delicate subject to approach for many veterinarians. Especially if the obesity concerns the owner as well as the dog. Time to approach such a subjective issue during consultation is another limiting factor for many veterinarians.
It is important for animal healthcare staff to communicate this subject with an increased clarity, focusing on the subject more as an animal welfare problem. Perhaps this will also raise awareness and contribute to a positive influence to the general debate and perception in society regarding obesity.
A lot of recent and exiting research focuses on the cause and consequence of obesity but there also seems to be a need to improve the dialogue and cooperation with dog owners on this matter if we are going to be able to break the increasing trend in obesity we see at the moment. Perhaps veterinarians can also make a contribution to improving the obesity situation among humans if we can adopt a one-health perspective in this matter.
A number of informative websites, books and reports exist about obesity and the damage it does to the animal’s health and how we can treat it.
When treating obesity in humans something called Motivational Interviews are being used. Could it be useful for veterinarians to have additional training in alternative ways of communicating in order to help pet owners to reach insight?
As a conclusion further studies are needed to establish the trend and statistics concerning overweight and obesity in Swedish dogs. It would also be of interest to research the current communication taking place between veterinarians and dog owners on this delicate matter and develop better practices for the future.

Main title:Övervikt hos hund
Subtitle:kommunikation av ett ökande djurvälfärdsproblem
Authors:Mason, Caroline
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:91
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:övervikt, fetma, hund, djurvälfärd, djurskydd, overweight, obesity, dog, canine, animal welfare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2016 14:32
Metadata Last Modified:08 Nov 2016 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics