Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Linn, 2016. En marknadsundersökning av privata skogsägares val av samarbetspartner. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sveriges produktiva skogsmark ägs till 50 % av privata markägare. Övrig mark ägs främst av skogsbolag. Efterfrågan på timmer är större än vad skogsbolag kan skörda ur egen skog och detta medför att skogsbolag behöver göra virkesaffärer med privata markägare. Det råder dock konkurrens mellan skogsbolagen och för att få göra virkesaffärer behöver skogsbolagen vara en attraktiv samarbetspartner. Frågan är hur karaktäriseras en attraktiv samarbetspartner?
Denna studie gjordes på uppdrag av Holmen Skog, ett av Sveriges största skogsbolag. Syftet med studien var att finna faktorer som den privata skogsägaren anser är viktiga hos en skoglig samarbetspartner. Utifrån dessa faktorer kan skogliga företag i allmänhet, och Holmen Skog i synnerhet, utforma attraktiva erbjudanden. Studie baseras på 652 inkomna enkäter (av 1750 utskickade) till privata skogsägare som Holmen Skog gjort en virkesaffär med under de senaste två åren.
Resultaten visade på tre faktorer som är viktiga för skogsägarna vid val av skoglig samarbetspartner. Dessa var, virkespris, den personliga kontaktpersonen och tidigare utförda åtgärder. Tidigare utförda åtgärder kopplades samman med kvaliteten på de produkter som erbjuds skogsägaren, så som avverkningsuppdrag, röjning och rådgivning. Ett steg i studien var att segmentera skogsägarna utifrån bakgrundsinformation och åsikt. Det visade sig att skogsägarna inte kunde segmenteras utan verkar vara en relativt homogen grupp med likartade åsikter. Resultaten visade också att ett attraktivt erbjudande bör i varje fall, utifrån den utökade marknadsföringsmixens fem P:na innehålla komponenterna pris, produkt och personal.

Main title:En marknadsundersökning av privata skogsägares val av samarbetspartner
Authors:Jacobsson, Linn
Supervisor:Widmark, Camilla
Examiner:Gong, Peichen
Series:Studentuppsats / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:kunduppfattning, marknadsföring, marknadsföringsmixen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2016 12:06
Metadata Last Modified:01 Jan 2017 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics