Home About Browse Search
Svenska


Söderberg Schaedel, Susanna, 2010. Friluftstadens grönytor: en varsam anpassning till moderna behov. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Bostadsområdet Friluftstaden i västra Malmö ritades och uppfördes av byggherren Eric Sigfrid Persson i funktionalistisk stil under 1940-talet. Eric Sigfrid Perssons vision var att skapa bostäder omgivna av natur och blommande, friväxande grönska. Växterna valdes för sina typiska utryck och egenskaper som konturformande element i helhetsbilden. Grönskan utgör än idag en stor del av områdets identitet. Detta arbete berättar historien om Friluftstaden grönytor; anläggning, skötsel funktion och utveckling, men belyser också de problem som finns och ger förslag på hur de kan lösas.

Genom sin tidstypiska karaktär utgör området ett kulturhistoriskt värdefullt inslag i stadsbilden och borde genom detta skyddas från ogenomtänkta förändringar. Avsaknad av tydliga mål och en skötselplan för utemiljön, gör framtiden för Friluftstadens karaktäristiska grönytor osäker. Genom intervjuer har skötseln förr jämförts med dagens skötselinsatser för att visa på ytornas utveckling. Höga buskar har utgjort ett skötselproblem under lång tid, då de skymmer utsikten för de boende. Problemet har gett upphov till återkommande beskärning, som skadar både vegetationens uttryck och områdets karaktär. Beskärningarna ger också upphov till dyra skötselinsatser, som hade kunnat undvikas genom att byta ut alltför omfångsrikt växtmaterial.

I en enkät har de boende fått uttrycka synpunkter och åsikter om sin utemiljö. De boende uttrycker sig positivt om grönytorna, men är missnöjda med alltför hårda beskärningsinsatser. Resultatet av enkäten bekräftar de problem som identifierats genom arbetet.

Genom en inventering av lignoser på området identifierades 82 arter och sorter. Några av de vanligaste var rosenprakttry, forsythia, syren och schersmin. I arbetet presenteras en förslagsskiss med bättre anpassat växtmaterial. Växtförslaget är anpassat till de boendes önskemål, ståndortsförhållanden, funktion och skötsel, och är utarbetad med hänsyn till områdets karaktär. Arbetet ger även förslag på tidstypiskt växtmaterial, samt moderna arter och sorter, som kan användas vid nyplantering av grönytor på området.

Main title:Friluftstadens grönytor: en varsam anpassning till moderna behov
Authors:Söderberg Schaedel, Susanna
Supervisor:Lindkvist, Elisabeth
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Friluftstaden, Friluftsstaden, Eric Sigfrid Persson, William Nersing, funktionalismen, funkis, bostadsgårdar, 1940-tal, trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-174
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2010 10:52
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics