Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hanna, 2009. Bilder av landskapsarkitektyrket i Sverige : en pilotstudie om yrkesrollen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
696kB

Abstract

I takt med att vår medvetenhet om miljöns påverkan på vårt välbefinnande ökar, så ökar också behovet av en kunnig yrkeskår som planerar vår livsmiljö utifrån de rådande förutsättningarna. Landskapsarkitektyrket är ett relativt ungt yrke, vars tunna yrkeshistorik bidrar till en allmänhet som generellt är dålig på att definiera yrkesrollen. Medias framställning och tolkning av yrket är också en starkt bidragande faktor till att den skeva bilden av yrkesrollen ytterligare förstärks.

Syftet med denna pilotstudie är att granska ett antal utvalda medier, vars information ställs i motpol till ett antal intervjuade yrkesverksamma landskapsarkitekter. Resultatet förstärker min teori om att det finns en utbredd okunskap hos såväl kollegor som allmänheten. Det finns ingen enkel förklaring till varför bilden av yrkesrollen ser ut som den gör enligt studien, utan frågan är ytterst komplicerad och kräver större utrymme för att kunna besvaras korrekt. Dock är den komplexa yrkesrollen i kombination med medias framställning av yrket som enbart hortikulturellt, grunden till missförståelse.

Yrket går en ljus framtid till mötes med en allt starkare växande bransch och med en kompetens som motiverar framtida utveckling. Landskapsarkitekten besitter en yrkestitel i tiden!

Nyckelord: landskapsarkitekt, yrkesbakgrund, utbildning, medier, granskning, fördomar

Abstract

As our awareness of the environmental impact on our well-being increases, so increases the need for a skilled profession who are planning our living environment based on the prevailing conditions.
The landscape profession is a relatively young profession, whose thin occupational history contributes to a public that is generally hard defining. Media's portrayal and interpretation of the profession is also a strong contributing factor that further strengthens the already skewed image of the professional role.

The aim of this pilot study is to examine a number of selected media, whose information is in antithesis to a number of professionals interviewed landscape architects.

The result reinforces my theory that there is widespread ignorance of both colleagues as well as the public. There is no easy explanation for why the image of the professional role looks as it does in the study, but the issue is extremely complicated and requires more time and resources to answer correctly.

However is the complex professional role in combination with the media image of the profession alone horticultural, the basis for misunderstandings?

The profession is a bright future to meet with an increasingly strong and growing industry with a proficiency that justifies future development.

Landscape architects have a professional title for the future!

Main title:Bilder av landskapsarkitektyrket i Sverige
Subtitle:en pilotstudie om yrkesrollen
Authors:Olsson, Hanna
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitekt, yrkesbakgrund, utbildning, medier, granskning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-4
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-4
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2009 11:30
Metadata Last Modified:05 Dec 2013 07:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics