Home About Browse Search
Svenska


Fogelberg, Johanna, 2016. Lejon i djurpark : påverkan på beteende och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

Lejon, Panthera leo, lever i vilt tillstånd i Afrika och i Asien. Lejon är icke-domesticerade
och ett liv i djurpark är inte naturligt för dem, ändå hittar man lejon på många djurparker just
för att de är av stort värde för besökarna. Att djurparkerna inte kan leva upp till den standard
som lejon har i det vilda är inte förvånande eftersom lejon i det vilda rör sig över stora
områden. I och med att vi som människor minskar lejonens utrymme är vi även ansvariga för
att se till att möta artens behov till största möjliga mån. Vi är också skyldiga att rätta oss efter
den lagstiftningen som finns gällande att hålla vilda djur i fångenskap. Den svenska
lagstiftningen når inte alltid upp till artens behov till ett naturligt liv, varpå berikning behöver
användas för att förebygga stereotypier.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur det afrikanska lejonets välfärd påverkas
av att leva i fångenskap på djurpark, vilka stereotypier lejonen riskerar att utveckla och vilket
beteende dessa stereotypier grundar sig i. Den kommer även täcka olika förebyggande
åtgärder djurparker kan vidta för att minska denna risk.
Lejon är flockdjur som tillhör familjen Felidae och lever i flockar om 1-7 hanar och 2-18
honor. Lejon är den arten inom familjen som tillbringar störst tid av dygnet till att sova, vilket
de gör under dagen. De är aktiva under natten, varpå de jagar och förflyttar sig inom
hemområdet som kan vara mellan 17 km2 och 630 km2. Lejon är också den enda arten inom
familjen som är sociala, vilket de visar genom att hälsa på och tvätta varandra. Dessa
karakteristiska egenskaper är viktiga att ta hänsyn till när lejon hålls i djurpark. De behöver ha
tillräckligt med utrymme och möjlighet till att socialisera sig med andra lejon varför en
lejonflock som hålls i ett stort utrymme ger ett bättre välmående hos varje enskild individ.
Lejon som hålls i djurpark under förhållanden som inte möter deras behov riskerar att
utveckla stereotypa beteenden. Ett sådant beteende som kan drabba lejon är stereotyp
vandring, så kallad pacing, vilket innebär att lejonet vandrar fram och tillbaka i ett fixerat
mönster utan större anledning. Beteendet grundar sig i begränsad möjlighet att förflytta sig
och orsakas av för litet område. Stereotypin kan förebyggas genom berikning riktad mot något
av de andra sinnena, vanligtvis används berikning mot luktsinnet som ofta även stimulerar
jaktinstinkter.
Att hålla lejon i fångenskap, under förhållande som inte är naturliga för dem, sätter krav på
djurparkers påhittighet. Hittills har inga utförliga vetenskapliga studier som undersöker och
jämför olika typer av berikning samt vilka effekter de har på beteende och välmående hos
lejonen gjorts. Sådana studier behöver genomföras för att ge djurparkerna en mer vetenskaplig
grund till hur de ska verka för att maximera lejonens välbefinnande.

,

The lion, Panthera leo, is found in its wild habitat in Africa and Asia. Since they are nondomesticated
the life in captivity is not natural to them but still there are a lot of lions in zoos
all over the world. Lions are of big importance to visitors and they play a big role in the
visitor’s experience. The fact that zoos are not able to fulfil the standard that lions meet in the
wild is not of a surprise since lions in the wild have large home ranges that they are able to
utilize. When put in a zoo we limit the lions, hence we are obligated to try to fulfil their needs
as much as possible. We are also obligated to obey the law on keeping animals captivated.
The Swedish law does not always reflect the life in the wild hence enrichment is of big
importance, especially in preventing evolvement of stereotypical behaviour.
This literature study aim to examine how the African lion is affected when being kept in
captivity in zoos, what stereotypical behaviour they tend to evolve and what behaviour that
stereotype originates from. It will also cover what the zoo can do to prevent evolvement of
stereotypical behaviour.
Lions are members of the family Felidae and live in packs consisting of 1-7 male adults and
2-18 female adults. They spend the larger part of the day sleeping and are active during night
which is when they search for prey and move around in the home range that can be between
17 km2 and 630 km2. Lions are very social which they show by cleaning and greeting each
other, behaviours that need to be taken in consideration when keeping lions in captivity, since
they need a big enough area with company from pack members.
Lions kept in captivities that do not meet up to these standards are at risk evolving
stereotypical behaviours. A stereotypical behaviour that has been seen in lions is pacing,
where the lion is walking at a consistent pattern without obvious reason. Pacing derives from
the possibility to move around larger areas in the wild and can be prevented by environment
enrichment that stimulates any of the senses. Olfactory enrichment is used frequently, and
often in combination with stimulation of the hunting behaviour by using food, or scent from
preys, to get the lion to show interest in and investigate an object.
Keeping lions in captivity, under conditions not normal to them, makes the zoo responsible in
finding their own solutions on how to enrich the environment. No research has been done on
what type of enrichment in which shape is the best and what strategy is best to use at what
time of the day to maximise the prevention of evolvement of stereotypical behaviour. Until
then, the zoos have to rely on their own and each others experiences to try to maximise the
lion’s well being.

Main title:Lejon i djurpark
Subtitle:påverkan på beteende och hälsa
Authors:Fogelberg, Johanna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:23
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Panthera leo, population, beteende, fångenskap, stereotypi, berikning, Panthera leo, population, behaviour, captivity, stereotype, enrichment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2016 08:55
Metadata Last Modified:17 Jun 2016 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics