Home About Browse Search
Svenska


Winnberg, Veronika, 2016. Alternativ för anestesi av kanin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
121kB

Abstract

Risken att dö i samband med sedering eller anestesi är cirka åtta gånger högre för kaniner än för hundar. De flesta dödsfall sker 0-3 timmar efter sedering eller anestesi. Syftet med detta arbete är att undersöka de olika alternativen vid anestesi av kanin med fokus på att jämföra inhalations- och injektionsläkemedel, samt att försöka hitta en förklaring till den höga mortaliteten.
Anestesi kan genomföras på ett flertal sätt. Induktion och upprätthållande av anestesi kan ske via inhalation eller injektion. Administrationssätten och de olika läkemedlen går även att kombinera på flera sätt, till exempel genom att inducera via injektion och upprätthålla anestesi via inhalation. Vid induktion med inhalationsläkemedel upplever kaniner obehag och håller andan under långa perioder. Propofol, kombination av opioid och sederande läkemedel eller ketamin-midazolam-xylazin kan användas för total intravenös anestesi (TIVA).
Apné och andningsdepression är vanliga bieffekter vid användning av anestesiläkemedel på kanin. Ofta är syresättningen dålig och för att förebygga detta bör kaniner få andas in syrgas under induktion och hela narkostiden. Särskilt vid användning av TIVA och opioidkombinationer bör beredskap finnas för att mekaniskt ventilera djuret. Ketamin och bensodiazepiner orsakar inte allvarliga negativa effekter på andningen vid kliniska doser.
Slutsatsen är att mycket kan göras för att förbättra anestesi för kaniner. Generellt bör kaniner intuberas och få andas syrgas under anestesin, oavsett vilket/vilka läkemedel som används samt att induktion med narkosgaser bör undvikas. Ketamin och bensodiazepiner är en lovande kombination av läkemedel. TIVA är ett fördelaktigt alternativ ur miljösynpunkt eftersom substanser för inhalation är växthusgaser. Användning av dessa bör därför hållas till ett minimum. Orsaken bakom den höga dödligheten för kaniner i samband med sedering och anestesi är svårt att förklara med aktuell kunskap. Idag finns inga tydliga svar men många faktorer kan spela in. Det är ett outforskat område där mycket kan förbättras i framtiden med forskningens hjälp.

,

Rabbits have a mortality risk in connection with sedation and anaesthesia about eight times higher compared to dogs. Most deaths occur postoperatively, within three hours after sedation or anaesthesia. The aim with this paper is to investigate the different alternatives for anaesthesia in rabbits and to compare inhalation and injection agents. An answer to the question of why rabbits have such a high risk of death will also be examined.
The two main options regarding anaesthetic protocol are the choice of induction and maintenance by inhalation or injection agents. The different ways of administration can be combined, for example induction by injection and maintenance with inhalation agents. Induction with solely inhalation agents is very unpleasant for rabbits and it is common for rabbits to hold their breath during long periods of time. Total intravenous anaesthesia (TIVA) can be accomplished with a number of substances, for example propofol, opioid-sedative or ketamine-midazolame-xylazine.
Apnea and respiratory depression are commonly occurring side effects during anaesthesia in rabbits and oxygenation is often poor regardless of which drug combinations are used. During TIVA-protocol and with the use of opioid combinations, practitioners should be prepared to mechanically ventilate the patient. Ketamine and benzodiazepines only have minor effects on respiration when given in clinical doses.
In conclusion, a lot can be done to improve anaesthesia in rabbits. Rabbits should be intubated and allowed to inhale oxygen during anaesthesia. Induction solely by inhalation is not recommended. Ketamine and benzodiazepines is a promising combination of drugs. TIVA is favorably from an environmental standpoint because substances used for inhalation are greenhouse gasses. Their use should therefore be held to a minimum. The reasons behind the higher risk of death is difficult to answer with current knowledge. There is much research to be done in different areas before an answer could be possible. With the help of this research much can be done to improve the survival of rabbits following anesthesia.

Main title:Alternativ för anestesi av kanin
Authors:Winnberg, Veronika
Supervisor:Ingvast Larsson, Carina
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:90
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:isofluran, ketamin, opioider, mortalitet, TIVA, isoflurane, ketamine, opiats, mortality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2016 10:36
Metadata Last Modified:14 Jun 2016 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics