Home About Browse Search
Svenska


Leo, Lii, 2016. Ryttarens påverkan på hästens rörelsemönster. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
709kB

Abstract

Hästsporten är idag väldigt stor och en populär hobby för många. Tävling kan ske i många olika grenar och inom de allra flesta är hästens rörelser viktiga för resultatet. Hälta är ett vanligt förekommande hälsoproblem för hästar inom de flesta grenar, vissa typer av hältor kan endast observeras då hästen arbetas under ryttare. Hur ryttaren påverkar hästens rörelsemönster är därför viktigt att veta för att kunna skilja mellan kliniska hältor och asymmetriska rörelser som induceras till följd av belastningen en ryttare medför. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad som är känt om hur ryttaren påverkar hästen, både direkt men även indirekt via den utrustningen som används.
Flera studier har funnit tydliga samband mellan belastning av ryttare och förändring i hästens rörelsemönster. Kraften med vilken ryttaren påverkar hästens rygg skiljer sig mellan gångarter men påverkas även av ryttarens vikt, erfarenhet, placering i sadeln och utrustningens passform. En sadel som inte passar kan leda till ökad belastning på hästens rygg. Även ridning med bett kan anses vara en riskfaktor för utvecklingen av sår i hästens munhåla. I de flesta studier är endast en eller ett fåtal faktorer studerade vilket bidrar till att det är svårt att veta vilka faktorer som spelar störst roll för ryttarens påverkan på hästen.
Att hästen kan vara asymmetrisk är välkänt men trots att ryttarasymmetri antas vanligt finns få studier på hur detta påverkar ryttarens förmåga att ge korrekta hjälper. Ryttarasymmetri definieras ofta som skillnad i placeringen av höger och vänster axel eller höft, genom att studera ryttarens placering i sadeln under ridning har man funnit att ryttare ofta sitter asymmetriskt på hästen.
Hur ryttaren påverkar hästens rörelsemönster har bland annat studerats i trav. Lättridning anses generellt vara mindre belastande än exempelvis nedsittning i trav. Huruvida lättridning faktiskt är mindre belastande är svårt att säkerställa, medelvärdet för den totala kraften av ryttaren mot hästens rygg är lika både i sittande trav och under lättridning. Under lättridning kommer ryttaren att stå i stigbyglarna under halva stegcykeln och sitta ner i sadeln under den andra halvan av stegcykeln vilket leder till att belastningen av hästens rygg blir olika. Under fasen då ryttaren sitter ner kommer hästens huvud att få en lägre placering precis som hästens ländrygg, bakbenet som ryttaren sitter ner på kommer att belastas mer än motsatt bakben. Huruvida det räcker att byta sittben med jämna intervall eller om lättridning leder till ett asymmetriskt rörelsemönster kräver fler studier för att utreda. Även om mycket är känt om hur ryttaren påverkar hästen krävs fortfarande mycket forskning för att veta vilka effekter en ryttaren får på hästens rörelsemönster.

,

The equestrian sport is very popular today and the locomotion pattern of the horse is important both from a welfare and performance perspective. Today lameness is one of the most common health problems among sport horses. To determine if lameness is a clinical problem or if it is because of influence of the rider is often a challenge.
The rider induced load on the horse depends on several variables, for example the riders weight, experience, the riders position in the saddle and how well the tack fits the horse and rider. Often only one variable is observed at the time which makes it hard to know which variable that have the biggest impact on the movement and loading of the horse.
The horse relies on physical signals from the rider to know what to do. If the rider sits oblique in the saddle the correctitude of the aids get disturbed. Few studies have looked into asymmetry of the rider, despite the assumption that rider asymmetry is very common. Many riders sit asymmetric in the saddle. The exact consequences of this for the interaction between horse and rider remains to be investigated. The shoulders and the pelvis placement in the saddle during riding have been studied by several authors. Many of the riders showed displacement of their shoulders in proportion to each other. Because rider asymmetry presumes to be common and the effect on the horse when the rider sits skewed in the saddle should be significant, more studies are needed.
In trot the rider can choose between rising trot, sitting trot and to stand constantly in the stirrups. Generally riders and trainers think that rising trot is less demanding for the horse, although the mean value of the force against the horses back have shown to be the same for both rising and sitting trot. During rising trot the horse lowers the head and lumbar back more during the sitting phase. The hind leg that the rider sits on also moves different, the length of the step increases and the movement of the leg goes faster. If it is sufficient that the rider change between left and right rising trot or if the constant loading of sitting trot is less demanding even if the force on the back might be higher is hard to determine.
Even if it is known that the rider influence the horse and its movement pattern, the effect of the impact on horse welfare and training remains to be investigated.

Main title:Ryttarens påverkan på hästens rörelsemönster
Authors:Leo, Lii
Supervisor:Ringmark, Sara
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:51
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, ryttare, ridning, interaktioner, påverkan, horse, rider, riding, interactions, impact
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5403
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2016 13:30
Metadata Last Modified:27 May 2016 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics