Home About Browse Search
Svenska


Jonson, Ida, 2016. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
157kB

Abstract

Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning eftersom slakt utan bedövning innebär stark smärta och obehag för djuren. Det kan dock ifrågasättas hur väl bedövningsmetoderna lever upp till kriterier för en god djurvälfärd, och minskar smärta och lidande för kycklingarna.
Den vanligaste bedövningsmetoden som används i Sverige och övriga Europa vid kycklingslakt är elbedövning, därefter kommer bedövning med gas. Dessa metoder är effektiva bedövningsmetoder till slaktkycklingar om de utförs korrekt. Dock har varje metod begränsningar inom så väl djurvälfärd, arbetsförhållanden samt köttkvalitet.
Vid elbedövning hängs fåglarna upp i fötterna med metallbyglar, sedan bedövas de i ett elektriskt vattenbad där huvudena doppas. Själva upphängningen medför ett flertal djurvälfärdsmässiga brister framförallt skador på benen och smärta/stress. Dessutom kan bedövningskvaliteten variera bland annat beroende på fågelns storlek och beteende.
Gasbedövning vid kycklingslakt är något som gradvis ökar i Europa. Den vanligaste gasen är koldioxid men den används även i kombination med t.ex. argon. Innan fågeln är bedövad upplever den emellertid obehag och stress. Viktigt att ta hänsyn till är att gasbedövning är betydligt kostsammare än elbedövning och främst är aktuell i storskaliga anläggningar. En intressant aspekt att belysa är dock att färre skador och därmed bättre djurvälfärd och köttkvalitet kan fås vid gasbedövning vilket innebär att mer kött kan godkännas för konsumtion. Även arbetsinsatsen vid hanteringen av fåglarna minskar vilket borde kunna reducera behovet av investeringar i material och personalkostnader.
Att låta kostnader bli ett ensamt hinder för en ökad djurvälfärd känns som ett konservativt synsätt i dagens samhälle när vi kan se en ökande efterfrågan på så väl ekologiska som rättvisemärkta varor.

,

The handling of poultry at the time of slaughter can be based on three aspects: efficiency, occupational safety and animal welfare. However this literature study will focus on animal welfare. In Sweden, it is forbidden to slaughter animals without stunning. The question is however how well the stunning methods actually contribute to a less painful handling and better animal welfare.
The most common stunning method for poultry slaughter is electricity in water bath, followed by gas stunning systems. If performed correctly, both of them lead to a good stun quality and an unconscious animal. However, each method has limitations related to animal welfare, working condition and meat quality.
When stunning by electricity in water bath, the poultry are hung up side down with their feet in metal shackles before the head goes down into the electric water bath. Unfortunately, the shackling causes both leg pain and stress and the quality of the stunning varies with bird size and behaviour.
Gas stunning methods are slowly increasing in Europe. The most common is to use carbon dioxide but this gas is also used together with for example argon. Stress behaviour and discomfort can however be seen when using gas for stunning.
An important parameter is that stunning by gas is considerably more expensive than electric stunning and hence mainly used at large slaughter plants. Nevertheless, gas stunning results in fewer injuries and better meat quality compared to electrical water bath stunning. That, together with better animal welfare and workers conditions, should be enough to reduce service, material and employment costs.
In summary, it is conservative to let costs it self be an obstacle for an increasing animal welfare. Especially when we are living in such a knowledgeable society today.

Main title:Bedövningsmetoder för slaktkyckling
Subtitle:en djurvälfärdsmässig jämförelse
Authors:Jonson, Ida
Supervisor:Berg, Charlotte
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:38
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bedövningsmetoder, slaktkycklingar, djurvälfärd, stunning methods, poultry, animal welfare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2016 07:11
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 07:11

Repository Staff Only: item control page