Home About Browse Search
Svenska


Holm, Johanna, 2016. Tidernas största ebolautbrott : varför blev det så stort?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I december 2013 insjuknade en två år gammal pojke i feber, diarré och kräkningar. Att det här skulle bli starten på den värsta humana epidemi i vår historia, orsakat av ebola, var det ingen som anade. Länderna som drabbades värst var Guinea, Liberia och Sierra Leone i Västafrika. Totalt insjuknade 28 639 människor varav 11 316 dog.
Ebola Zaire tillhör familjen Filoviridae och släktet ebolavirus. Viruset orsakar sjukdom hos människa med symtom som feber, frossa, muskelvärk och resulterar i multisystemisk påverkan. Då framträder gastrointestinala, respiratoriska, vaskulära, neurologiska och hemorrhagiska symptom. Dödligheten är mycket hög vid infektion av ebolavirus.
Viruset finns hos vilda reservoarer i skogen och har ett tjugotal gånger överförts från djur till människor som lever i nära kontakt med naturen. Idag är det känt att ebolaviruset finns hos flyghundar där det orsakar asymtomatiska infektioner. De tillhör födan hos de drabbade människorna och är därför en trolig orsak till ebolautbrott. Det är dock inte konstaterat att så är fallet.
Etableringen av viruset i samhället påverkas av ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Exempel på sådana är fattigdom, kultur, begravningar och bristande infrastruktur. På begravningar tvättar de besökande händerna i en gemensam skål samt berör den avlidna en sista gång. Fattigdom och bristande infrastruktur gör att spridning på vårdinrättningar ofta amplifierar viruset. Det saknas också handskar och skyddskläder men även kunskap om viruset och hur det smittar.
Viruset tar sig in i kroppen genom slemhinnor och små sår i huden. Därefter måste det binda in till cellulära proteiner. Ebolaviruset använder ett eget glykoprotein för att binda in till cellulära proteiner. Vilka dessa proteiner är har det spekulerats i, men det skulle kunna vara beta-1 integrinreceptorer, specifika dendritiska cell proteiner eller lever- och lymfknutespecifika intracellulära adhesionsmolekyler. Ebola har en bred celltropism vilket gör att det kan binda in till många olika celltyper och ge en bred symtombild. Studier har visat att viruset initialt infekterar dendritiska celler och makrofager för att sedan följa dessa celler till lymfa, lymfknutor, blod, lever och mjälte. Dessa celler rör sig snabbt i kroppen och bidrar då till en snabb spridning av ebola.
Ebolaviruset hämmar interferonsystemet som är kroppens medfödda försvar mot virus och det kan vara en viktig del i sjukdomsutvecklingen. Däremot verkar ett välfungerande förvärvat immunsvar med tidiga IgM och IgG antikroppar, samt cellulär respons genom aktivering av cytotoxiska t-celler har stor betydelse för överlevnad. Utan detta kan inte virusreplikationen kontrolleras och risken för dödlig infektion ökar.
Varför just detta utbrott blev stort är en kombination av allt som tidigare nämnts. Att viruset tar sig från vilda reservoarer till människor är såklart en viktig aspekt men hur omfattande utbrottet sedan blir beror på hur samhället kan hantera det ekonomiskt men också kunskapsmässigt.
Med tanke på storleken av detta utbrott ställs vi inför nya utmaningar. Idag finns nu över 10 000 personer som överlevt ebola och man vet att viruset kan persistera i vissa vävnader och kroppsvätskor i upp till ett år efter sjukdom. Det innebär att det finns risk för ny spridning av och det medför att det kommer ta lång tid innan vi når slutet på det här utbrottet.

,

In December 2013 a two-year-old boy died after four days of fever, diarrhea and vomiting. This was the start of the largest epidemic caused by ebola in human history. The causative agent was shown to be ebola zaire, a member of the family Filoviridae and the genus ebola virus. It causes disease in humans with fever, chills, malaise and myalgia, leading later to a multi-systemic effect with gastrointestinal, respiratory, vascular, neurological and haemorrhagic manifestations.
Ebola exists in wild reservoirs and there have been 20 recorded cases of transmission from animals to humans. Studies have shown that the virus exists in fruit bats and people who have been infected are those who live and work in the forest and mines. Bats are also a part of human feed in these regions. Despite that it is not clear which role bats play and if they can infect humans.
Sociocultural affects on this outbreak have been huge. The affected countries Sierra Leone, Guinea and Liberia all suffer from poor economies and infrastructures. Cultural norms have further contributed to the spread of the virus. At funerals the guests wash their hands in a common bowl of water and touch the deceased one last time.
Viral entrance to the body is through mucosal surfaces and lesions in the skin. The virus then needs to attach to cell proteins before being able to enter the cell. Ebola uses glycoproteins on the surface of the virus to attach to cellular proteins like beta-1 integrinreceptorer, specific DC protein or liver- and lymph node specific intracellular adhesion molecules. Ebola has a broad cell tropism and infects many different types of cells including dendritic cells and macrophages. These cells move quickly in the body, which enables a rapid spread of ebola in the body.
The ebola virus inhibits the innate immunity, which is suspected to play an important role in its pathogenesis. However the response of the acquired immune-system with early IgM and IgG antibodies, as well as cellular activation of cytotoxic T cells are thought to be key factors in the body’s fight against infection. Without them, viral replication can not be regulated and the risk of mortality greatly increases.
The reason for this epidemic becoming so widespread is thought to be due to a combination of the previously named factors. The fact that the virus is capable of transmission from wild reservoirs to humans is of course a key aspect, however the economic situations in affected countries, as well as a lack of scientific knowledge are thought to have played the greatest role in the extensive distribution of this virus.
Since no previous ebola outbreak has ever been this big we now face new challenges. Today there are over 10 000 people alive who survived the outbreak and ebola is known to persist in certain body fluids for over a year. It means that there are risks for further spread of the virus and with this in mind, it will take a long time before we will see the end of this outbreak.

Main title:Tidernas största ebolautbrott
Subtitle:varför blev det så stort?
Authors:Holm, Johanna
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:31
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:ebolavirus, Afrika, ebola patogenes, ebola kulturella aspekter, ebola reservoarer, Ebola virus, Africa, Ebola pathogenesis, Ebola cultural aspects, Ebola reservoirs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2016 10:34
Metadata Last Modified:24 May 2016 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics