Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Elin, 2016. Etiologi patogenes för pyometra hos hund och katt : likheter och skillnader mellan djurslagen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pyometra är en allvarlig sjukdom som drabbar nära 25% av våra svenska intakta tikar innan 10 års
ålder och 2,2% av våra katthonor innan 13 års ålder. Sjukdomen kännetecknas av en inflammation i
livmoderväggen med ansamling av var i lumen. Tillsammans med pyometra ses ofta hyperplasi av
endometriet och cystisk dilation av de endometriella körtlarna, detta kallas CEH.
Pyometra kan ge allvarliga komplikationer såsom ruptur av livmodern med efterföljande sepsis och
peritonit eller systemiskt inflammatoriskt respons syndrom (SIRS). Trots att vår svenska
veterinärmedicinska vård är bra dör 3-4% av tikarna och 5,7% av honkatterna i sviter av
sjukdomen.
Utvecklingen av pyometra börjar vanligen under diöstrus då de höga progesteronnivåerna ökar
mukusutsöndring, minskar kontraktioner i myometriet och hämmar immunförsvaret så att bakterier
från den vaginala normalfloran kan etablera sig och förökas i livmodern. Den bakterie som oftast
orsakar pyometra är Escherichia Coli.
Anledningen till att fler hundar än katter drabbas av pyometra tros vara att hundar utsätts för längre
perioder med höga progesteronnivåer. Detta eftersom hundar har spontan ovulation varje östrus
medan katter i normala fall har inducerad ovulation vid parning. Efter ovulation ombildas ovulerade
folliklar till gulkroppar vilka utsöndrar progesteron och ger en lång period med höga
progesteronkoncentrationer. Med det vill sägas att om ingen ovulation sker erhålls heller inga höga
progesteronnivåer.
Katter med pyometra skiljer sig från hundar i det att de inte visar lika tydliga symtom, vilket i sig
kan vara en anledning till den högre dödligheten eftersom sjukdomen hinner framskrida längre
innan upptäckt. Katter får inte heller polydipsi och polyuri i samma utsträckning som hundar.
Forskningsrapporter visar att det finns hund- och kattraser som löper högre risk att drabbas av
pyometra. Vad detta beror på är ännu inte klarlagt. Det finns också andra faktorer som ökar risken
för utveckling av sjukdomen, en av dessa är preventivmedel.

,

Pyometra is a serious disease that affects nearly 25% of our Swedish intact bitches before they
reach 10 years of age and 2,2% of our queens before they reach 13 years of age. The disease is an
suppurative inflammation of the uterine wall with accumulation of purulent exudate in the lumen. It
is commonly seen along with endometrial hyperplasia and cystic dilation of endometrial glands, a
condition called CEH.
Pyometra can cause serious complications such as rupture of the uterine wall with subsequent
peritonitis and sepsis or systemic inflammatory response syndrome (SIRS). As many as 3-4% of the
bitches and 5,7% of the queens affected by pyometra dies in the aftermath of the disease.
The development of pyometra usually begin during diestrous. Raised progesterone levels stimulates
endometrial glands secretion, reduces contractions of the myometrium and suppress the immune
responses so that bacteria from the vagina can settle and multiply in the uterus. The bacterium that
usually causes pyometra is Escherichia coli.
The reason why more bitches are affected by pyometra than queens is probably the fact that bitches
are exposed to longer periods of high progesterone levels. This because bitches have spontaneous
ovulation each estrous while queens normally have induced ovulation at mating. After ovulation the
corpus luteum is formed and it secretes progesterone and gives a long period of high progesterone
concentrations.
Usually queens with pyometra do not show as clear symptoms as affected bitches. This may be one
reason for the higher mortality rates in queens, the disease can aggravate before discovery. Another
difference between queens and bitches is that polydipsia and polyuria are common clinical signs in
bitches but they are rarely seen in queens.
Research reports shows that there are several dog and cat breeds that are at higher risk of
developing pyometra. The reasons for this are not yet clear. There are also other factors that
increase the risk of developing the disease, one of these are contraceptives.

Main title:Etiologi patogenes för pyometra hos hund och katt
Subtitle:likheter och skillnader mellan djurslagen
Authors:Fredriksson, Elin
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:25
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:pyometra, livmoderinflammation, hund, tik, katt, dog, bitch, cat, queen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5387
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5387
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2016 08:56
Metadata Last Modified:24 May 2016 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics