Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Elin, 2016. En värld fri från Peste des Petits Ruminants 2030 – är det möjligt?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
513kB

Abstract

Peste des petits ruminants (PPR) är en akut virusorsakad sjukdom som drabbar små idisslare. Den kliniska bilden inkluderar erosioner i munhåla, nos- och ögonflöde, feber och anorexi som övergår i respiratoriska symptom och diarréer. I de flesta fall leder PPR till döden. Sjukdomen finns i stora delar av Afrika och södra Asien där de små idisslarna har en betydande roll för fattigare människors försörjning.
PPR orsakas av peste des petits ruminants-viruset (PPRV) som hör till genus morbillivirus. I samma genus finns även boskapspestvirus, ett virus som utrotades 2011. De strukturella och epidemiologiska likheterna mellan PPRV och boskapspestviruset gör att förhoppningarna om att även PPR ska kunna utrotas är höga. FAO och OIE har tillsammans satt upp en strategi för fullständig utrotning av PPR där målet ska vara nått år 2030. Strategin som spänner över femton år innebär dessutom en ökad kontroll av andra allvarliga sjukdomar och utveckling av den veterinära servicen i drabbade områden.
Den här litteraturstudien syftar till att beskriva PPR idag och att undersöka om 2030 är ett rimligt mål för en fullständig utrotning genom att belysa de svårigheter som finns.
De problem som redan nu identifierats och som förväntas ge svårigheter att nå målet är bland annat det vaccin som används idag. Vaccinet är effektivt och utan biverkningar men är varken värmetåligt eller har DIVA-funktion. Värmetålighet är viktigt för att vaccinet ska fungera bra i de områden av världen där det behövs bäst och där det kan vara svårt att hålla en intakt kylkedja. Detta gäller även diagnostik där de konventionella metoderna kräver kyltemperaturer. Ett DIVA-vaccin innebär att det finns metoder för att skilja vaccinerade djur från naturligt infekterade och är ett viktigt verktyg för att konstatera att viruset verkligen är utrotat i slutet av kampanjen. Kombinationsvacciner som skyddar mot mer än en sjukdom är också ett forskningsområde som ligger i linje med FAO och OIE:s strategi om en ökad kontroll av andra sjukdomar som påverkar små idisslare.
Viktigt för att kunna uppfylla målet är också att förstå sjukdomens epidemiologi: hur djur hålls, när de säljs och hur mycket kontakt olika hjordar eller djurarter har med varandra i förhållande till när utbrott sker och hur omfattande de blir.

,

Peste des petits ruminants (PPR) is an acute viral disease affecting small ruminants. Symptoms begin with lesions around mouth and nose, ocular and nasal discharge, fever and anorexia leading to respiratory symptoms and diarrhoea which in many cases eventually causes death. The disease is spread throughout Africa and Southern Asia where it has its greatest impact on poorer parts of the population to which small ruminants are an important economical resource.
PPR is caused by peste des petits ruminants virus (PPRV), a morbillivirus. Belonging to the same genus is the rinderpest virus that was eradicated in 2011. Structural and epidemiological similarities between PPRV and rinderpest virus gives hope that a similar campaign to eradicate PPR might be successful. FAO and OIE have set up a goal for the eradication to be completed in 2030. The strategy also contains methods for an increased control of other diseases and a development of the veterinary services in affected areas.
This literature study aims to describe PPR and to discuss if an eradication by the year of 2030 is a goal that is possible to reach, by highlight the problems that can occur.
One of the problems already identified concerns the vaccine that is currently in use. It is efficient and without side effects but is not thermotolerant or does not function as a DIVA-vaccine. Thermostability is important for the efficacy of the vaccine when handled in tropic and subtropic climate where lack of a consistent cold chain can be a problem. This includes diagnostics too as conventional methods require lower temperatures to function. Using a DIVA-vaccine makes it possible to differentiate infected animals from vaccinated ones and will be an important tool to confirm eradication at the end of the campaign. Combination vaccines effective against more than one disease, is also an important field of study as this would contribute towards the goal set by FAO and OIE to control other diseases.
Another central part to achieving the goal is to understand the epidemiology of the disease. This includes how animals are kept, when they are sold and how they come in contact with each other in relation to the time and severity of outbreaks.

Main title:En värld fri från Peste des Petits Ruminants 2030 – är det möjligt?
Authors:Axelsson, Elin
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:6
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:peste des petits ruminants, utrotning, vaccin, eradication, vaccine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 15:02
Metadata Last Modified:20 May 2016 15:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics