Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Sofie, 2016. Animal welfare in Mexican dual-purpose cattle herds in the tropics : with focus on feeding and housing. Second cycle, A2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Chiapas is a state in the southeast of Mexico where the climate is tropical, both humid and dry. The predominant cattle production system found is dual-purpose, which on every productive cycle produces both milk and meat. Growing concern about animal welfare can be seen among consumers, who expect their food to be produced with respect to the animals and their welfare. Animal welfare assessment on farm is needed to inform animal unit managers about the welfare status on their farm and to identify areas in need of improvement. Strategies for improving animal welfare can thereafter be implemented which is an important step in the work for improving the quality of animal products. In this study we conducted welfare assessments on 34 farms, located in San Pedro Buena Vista, using a modified Welfare Quality® Assessment protocol for cattle to suit this kind of small-scale production in the tropics. The protocol from Welfare Quality® is based on the five freedoms from the Farm Animal Welfare Council and is based on the welfare principles Good Feeding, Good Housing, Good Health and Appropriate behaviour. This study focuses on Good feeding and Good housing. The main findings were that absence of prolonged hunger and absence of prolonged thirst were the areas where improvements are necessary for better animal welfare. Housing was good according to the protocol since there is very little infrastructure on these farms and no housing is needed. The animals are kept on extensive pastures most of the time and a better way of assessing this kind of housing would be needed to get a better understanding of the actual welfare. There is also a need to create a method to properly assess thermal comfort since heat stress is more common in the tropics than in thermal climates, where the original WQ® protocol was developed. Further studies should focus on feed management to improve Good Feeding. Providing knowledge to the farmers is important to find alternative management practices that is economically feasible to both increase their productivity and animal welfare.

,

Chiapas är en delstat i sydöstra Mexiko med tropiskt klimat. Den dominerande nötdjursproduktionen är kombinerad mjölk- och köttproduktion där varje produktionscykel genererar mjölk dagligen och kött när tjurkalvar avvänjs. Djurvälfärd inom animalieproduktionen är något som fler och fler konsumenter blir medvetna om och de förväntar sig därför att denna produktion tar hänsyn till både djuren och deras välfärd. För att förbättra djurvälfärden är det viktigt att informera djurägare om hur välfärden är på deras gårdar för att hitta orsaker till eventuell försämrad djurvälfärd som sen kan förbättras. Denna studie utförde välfärdsbedömningar på 34 gårdar i San Pedro Buena Vista med hjälp av ett anpassat ”Welfare Quality® Assessment protocol for cattle” för denna typ av produktion. Detta protokoll är baserat på de fem friheterna från ”Farm Animal Welfare Council” och består av välfärdsprinciperna ”Bra utfodring”, ”Bra inhysning”, ”Bra hälsa” och ”Normalt beteende”. Fokus för denna studie är ”Bra utfodring” och ”Bra inhysning”. De viktigaste slutsatserna var att välfärdskriterierna ”Frånvaro av långvarig hunger” och ”Frånvaro av långvarig törst” var de områden där förbättringar behövs för bättre djurvälfärd. Inhysningen var bra enligt protokollet eftersom det är väldigt lite infrastruktur på dessa gårdar, där det till exempel inte finns något behov av byggnader. Djuren inhyses på extensiva beten större delen av dygnet och en bättre metod för att bedöma denna typ av inhysning skulle behövas för att bättre förstå den verkliga djurvälfärden. Det behövs också en metod för att bedöma den termiska komforten eftersom värmestress är vanligare i tropikerna jämfört med det termiska klimat, där originalet av WQ protokollet har utvecklats. Framtida studier bör fokusera på att förbättra utfodringen. Slutligen är det viktigt att tillhandahålla kunskap till djurägarna för att hitta alternativa sätt att förvalta djuren som är ekonomiskt genomförbara och som kan förbättra både djurvälfärd samt produktivitet.

Main title:Animal welfare in Mexican dual-purpose cattle herds in the tropics
Subtitle:with focus on feeding and housing
Authors:Eriksson, Sofie
Supervisor:Berg, Lotta and Galina Hidalgo, Carlos
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:641
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Dual-purpose, Welfare Quality®, assessment, body condition, sustainability, small-scale, Mexico, calf production, milk production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:03 May 2016 11:17
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics