Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Moa, 2016. Skötselaspekter på trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Wildlife gardens är ett nytt koncept i Sverige som ursprungligen kommer från England. Vad är då en widlife garden? Det är en trädgård som sammankopplar urban miljö med den naturliga miljön och tillåter djurliv att frodas och röra sig fritt. Våra trädgårdar är inte bara bra för djurliv utan också livsviktiga. En wildlife garden gynnar biologisk mångfald samt att de kan hjälpa till att återskapa och bidra med miljöer som har försvunnit från platsen genom urbanisering. Syftet med detta arbete var att utforma en skötselplan som skulle fungera som ett underlag och en bas för skötseln av en wildlife garden då det inte finns någon idag. En skötselplan kan man beskriva som olika dokument eller sammanställningar av dokument som ofta förekommer vid förvaltning av träd, trädgårdar och parker i urban miljö. I resultatet av detta arbete så har en skötselplan utformats för privatpersoner som har ett stort intresse för trädgård men också för trädgårdsföretag som arbetar med skötsel. Skötselplanen ska användas som en bas som man ska fortsätta att utveckla själv och anpassa efter sin egen trädgård. Slutsatserna av det här arbetet är det behövs fler liknande arbeten och att det behövs mer information inom ämnet.

,

The concept Wildlife Gardens is a new concept in Sweden that is originally from England. What is a widlife garden then? It is a garden that connects urban environment with the natural environment and allow wildlife to thrive and move freely from one habitat to another. Our urban gardens are not only good for wildlife but also vital. A wildlife garden promotes biodiversity and the gardens can be useful and help to restore and provide environments that have disappeared from the scene by urbanization. The aim of this work was to develop a management plan that would serve as a foundation and a base for the management of a wildlife garden. This is because it does not exist any management plan for a wildlife garden today and it is needed. A management plan can be described as different documents or summaries of documents that often occur in the management of trees, gardens and parks in the urban environment. The results of this work has a management plan designed for individuals who have a keen interest in gardening but also for gardening companies that are working with garden maintenance. The management plan will be used as a base that you can continue to develop by yourself and adapt for your own garden. The conclusions of this work is that there is needed more similar projects and that more information is needed on the subject.

Main title:Skötselaspekter på trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i urbana miljöer
Authors:Gustafsson, Moa
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, biodiversitet, flora, fauna, habitat, skötselåtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant structure
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 13:27
Metadata Last Modified:26 Apr 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics