Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Henrik and Skog, Gustav, 2016. Prissäkring : ekonomisk optimering av grödval med hänsyn tagen till försäljningsstrategier och risk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Prissäkring av spannmål är ett sätt för att minska variation i det ekonomiska resultatet för lantbrukare (Hull, 2012). Vid volatila priser ökar risken för företagen. Prissäkring är ett lämpligt verktyg för att minska prisrisk. Genom att prissäkra spannmål via terminskontrakt blir inte producenten pristagare i skörd, eftersom producenten själv kan välja att sälja terminskontrakt innan skörden.

Syftet med denna studie är att utvärdera hur olika försäljningsstrategier av spannmål påverkar grödval och gårdens ekonomi med hänsyn tagen till risk. Metoden som använts är en matematisk optimering som baseras på kvadratisk nyttofunktion. Skördedata grundas från två fallgårdar från Östergötland och Uppland. Prisdata utgörs av svenska spotpriser och terminspriser på MATIF. Utvärderingen av strategierna är baserade på data från åren 2005-2014.

Slutsatserna av studien visar att vid hög riskaversion är trappstegsstrategin den strategi som ger högst vinst per hektar i förhållande till variansen. Vid låg riskaversion genererar produktionskostnadsstrategin högst vinst per hektar med lägst varians. Alla strategier har lett till en variansminskning jämfört med en spotstrategi. Strategiernas inbördes ordning är densamma i båda regionerna. Grödvalet har påverkats av strategierna då strategierna sänker risken av att odla de prissäkrade grödorna, vilket innebär att lantbrukaren väljer att odla en större areal av dessa vid en högre grad av riskaversion.

,

Hedging grain is a way to reduce income variation for farmers (Hull, 2012). When there are volatile prices for the output, hedging is a tool to manage the price risk. Through hedging the producer can avoid becoming a price taker during harvest, due to the fact that the farmer can sell his or her grain through a future contract.

The aim of this study is to evaluate how different sale strategies affect the choice of crop and the financial result with regard to risk. The method used is a quadratic risk programming model. Yield data is from two case farms in Uppland and Östergötland. Price data is Swedish spot prices and future prices from MATIF. The study is conducted on data from 2005-2014.

The conclusions are that static sales over two years is the strategy that gives the risk averse producer the highest profit due to the low variance. Low coefficients of risk aversion gives the production cost strategy the highest profit with regard to variance. All hedging strategies gives a variance reduction in the whole farm-planning model. The hedging strategies has the same effect on both counties. The choice of crop is effected by the choice of strategy. The risk in growing the hedged products is reduced. Then the risk averse farmer can cultivate more of these crops leading to a higher profit.

Main title:Prissäkring
Subtitle:ekonomisk optimering av grödval med hänsyn tagen till försäljningsstrategier och risk
Authors:Karlsson, Henrik and Skog, Gustav
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1002
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:futureskontrakt, medel- och variansanalys, portföljteori, prissäkring, terminshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2016 16:02
Metadata Last Modified:21 Mar 2016 16:02

Repository Staff Only: item control page