Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Ebba, 2016. Phthalate metabolite concentrations in urine samples from Swedish pet dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

Phthalates are chemicals used as plasticizers and can be found in a number of different consumer products. Phthalates may leak from these products into the environment, and hereby humans and animals may be exposed to phthalates through oral intake, dermal exposure and inhalation. Experimental studies on primarily rodents have shown that phthalate exposure causes toxic effects on the reproductive system, such as effects on the levels of testosterone, progesterone and estradiol, the weight and descent of testes, the onset of puberty and maintenance of pregnancy. The purpose of this study was to quantify the concentrations of phthalate metabolites in urine samples from healthy pet dogs and to investigate relationships between the concentrations and the home environment of the dogs using a questionnaire filled out by the dogs’ owners. Sixteen dogs were included in the study, with matched groups of which eight dogs lived in homes with plastic flooring and eight dogs lived in homes without plastic flooring. Urine samples were collected and analysed for ten different phthalate metabolites originating from the phthalates diethyl phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP), butylbenzyl phthalate (BBzP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and diisononyl phthalate (DiNP). The results showed that all dogs participating in the study had identifiable levels of each of the different metabolites in their urine. The dogs living in homes with plastic flooring had higher levels of phthalate metabolites in their urine compared to the dogs living in homes without plastic flooring. This difference was statistically significant for MBzP, the metabolite of BBzP, and for MEHP, MHEHP, MOEHP and MCEPP, metabolites of DEHP. Plastic toys were also identified as a possible risk factor for higher phthalate metabolite concentrations in urine. The results of this study show that dogs are exposed to and absorb phthalates from the environment, and that dogs living in homes with plastic flooring appear to be exposed to and absorb a greater amount of phthalates than dogs living in homes with non-plastic flooring.

,

Ftalater är en grupp kemikalier som används som mjukgörare av plaster. Ftalater förekommer i ett stort antal konsumentprodukter från vilka de kan läcka ut i miljön. Människor och djur riskerar därmed att exponeras för ftalater genom oralt intag, genom huden samt via inhalation. Ftalater har i studier på framför allt gnagare visats orsaka toxiska effekter på reproduktionssystemet, till exempel kan de påverka nivåerna av könshormoner, testiklarnas utveckling och nedvandring, tidpunkten för könsmognad och förekomsten av aborter. Syftet med den här studien var att kvantifiera halterna av ftalatmetaboliter i urinen hos friska sällskapshundar, samt att undersöka om det finns ett samband mellan halterna och hundarnas hemmiljö med hjälp av en enkät ifylld av djurägarna. Sexton hundar deltog i studien, med matchade grupper bestående av åtta hundar som bodde i hem med plastgolv och åtta hundar i hem som saknade plastgolv. Urinprover samlades in och analyserades för tio olika ftalatmetaboliter till ftalaterna dietylftalat (DEP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBzP), di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) och diisononylftalat (DiNP). Resultaten visade att samtliga hundar i studien hade mätbara nivåer av samtliga metaboliter i sin urin. De hundar som bodde i hem med plastgolv hade högre nivåer av ftalatmetaboliter jämfört med de hundar som bodde i hem utan plastgolv. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant för MBzP, metabolit till BBzP, och för MEHP, MHEHP, MOEHP och MCEPP, metaboliter till DEHP. Plastleksaker identifierades också som en möjlig riskfaktor för att ha högre koncentrationer av ftalatmetaboliter. Resultatet av den här studien visar att hundar exponeras för och absorberar ftalater från miljön. Dessutom indikerar det att hundar som bor i en miljö med plastgolv exponeras för och absorberar en större mängd ftalater jämfört med hundar som bor i en miljö som saknar plastgolv.

Main title:Phthalate metabolite concentrations in urine samples from Swedish pet dogs
Authors:Pålsson, Ebba
Supervisor:Persson, Sara
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:8
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:phthalates, phthalate metabolites, dog, urine, reproductive toxicity, reproduction, pvc flooring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:English
Deposited On:03 Mar 2016 15:05
Metadata Last Modified:03 Mar 2016 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics