Home About Browse Search
Svenska


Berg, Anna, 2015. Does hygiene training among farmers in Northeast India give healthier cows? : with special focus on animal welfare, milk yield and brucellosis. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
763kB

Abstract

In the years of 2009-2013 a hygiene training program was developed in the north eastern state of Assam, India, by the International Livestock Research Institute (ILRI) together with local partners. The goal was to improve the hygiene and quality throughout the process of producing and selling milk. This study aimed to follow up the training and to critically evaluate the impact the training had on the overall health and welfare of the animals as well as the milk production. Seroprevalence of brucellosis in the area was also investigated. The study was carried out as a Minor Field Study financed by the Swedish international development cooperation agency (SIDA). A comparison was made between 74 farms where the farmer previously had engaged in hygiene training (“trained farm”) and 76 farms where nobody had been trained (“non-trained farm”) regarding overall health status, hygiene routines and seroprevalence of brucellosis. Clinical examinations were used to check body condition, hygiene status and hoof status of the cows. Milk sampling took place to investigate milk seroprevalence of brucellosis, using the Brucella milk ring test (MRT) and a questionnaire was used to interview farmers about hygiene routines, health status, milk yield etc. The results showed that the ILRI hygiene training had positive effects in some areas and foremost was associated with a significant increase in the milk yield (p=0.003), with a mean increase of 0.67 liters of milk per cow per day in trained farms. Because milk production is the main income for 90% of the farmers, this increase should have a large impact on their economy. No difference was seen between trained and non-trained farms regarding body condition, hygiene and hoof status. However, a majority of the trained farmers had experienced an improvement in the overall health status of the animals.

The MRT showed that at least half of the tested cows in Assam were positive for brucellosis. No difference was seen between trained and non-trained farmers which was not surprising since the hygiene training did not focus on disease control. Six areas were visited and significant differences were seen in seroprevalence with the area of 8th Mile having the most brucellosis and Amsing Jorabat having the least. One important factor in the spreading of brucellosis is through infected semen, and it is recommended that routines for breeding are studied further. Increasing the general knowledge about the ways of infection is important in trying to limit the spread of the disease, especially in a country like India where slaughter of cows is prohibited.

The conclusions of the study were that hygiene training is associated with a positive effect in milk yield thus having an important impact in improving the economy of the farmers. It also seems to have improved the over-all health status among dairy cows based on experience of the farmers.

,

Under åren 2009-2013 påbörjades ett program för att träna lokala mjölkbönder i hygienrutiner i Assam, nordöstra Indien. Programmet utvecklades av International Livestock Research Institute (ILRI) i ett arbete att förbättra hygien och kvalitet kring mjölkproduktion och försäljning. Den här studien hade som mål att kritiskt utvärdera sagda hygienprogram för att se om det fanns några effekter av träningen inom områden som inte direkt hade berörts, genom att utvärdera kornas allmänna hälsa och välfärd, mjölkavkastning, och seroprevalens av brucellos. Studien var en del i en Minor Field Study (MFS) finansierat av SIDA (styrelsen för internationellt samarbete). En jämförelse gjordes mellan 74 gårdar, vars ägare deltagit i hygienträningen (”tränad gård”) och 76 gårdar där ingen hade deltagit i träning (icke-tränad gård”) avseende hälsostatus på djuren, hygienrutiner samt seroprevalens av brucellos. För att utvärdera djurens hälso- och välfärdsstatus utfördes hullbedömning (BCS), klövbedömning samt hygienbedömning genom klinisk undersökning. Mjölkprover togs för att undersöka seroprevalens av Brucella abortus i mjölk genom användning av agglutinationstest, s.k. Brucella milk ring test (MRT). Ett frågeformulär togs fram för intervjuer med bönderna och bestod av frågor gällande hygienrutiner vid mjölkning, hälsostatus på djuren, mjölkavkastning etc. Resultaten visade att ILRI:s hygienträning haft positiva effekter på framförallt mjölkavkastningen där produktionen ökat signifikant (p=0.003) med i snitt 0.67 liter per ko per dag på tränade gårdar. Eftersom mjölkproduktionen hos 90% av bönderna står för den huvudsakliga inkomsten bör en sådan ökning ha en stor betydelse för ekonomin på gården. Vid jämförelse av tränade och icke-tränade gårdar sågs ingen signifikant skillnad med avseende på BCS, hygien och klövstatus. Dock upplevde en klar majoritet av de tränade bönderna en allmän förbättring gällande djurens hälsa liksom tidigare nämnda ökade mjölkavkastning.

Provtagning och test för Brucella abortus visade att mer än hälften av de provtagna korna i Assam var positiva för brucellos. Ingen skillnad sågs mellan den tränade och den otränade gruppen, dock fokuserade inte hygienprogrammet på smittkontroll och resultatet är därför ej förvånande. Sex områden besöktes och en signifikant skillnad i seroprevalens av brucellos sågs, ”8th mile” var det område med högst andel brucellos och Amsing Jorabat det område med minst. En viktig smittväg för brucellos är via infekterad sperma och det rekommenderas att betydelsen av denna smittväg studeras vidare. Att öka allmän kännedom och kunskap om hur sjukdomen sprids är viktigt för att förhindra ytterligare spridning, något som är av yttersta vikt i ett land som Indien där slakt av kor inte är tillåtet i alla stater.

De slutsatser som kan dras av studien är att hygienträning haft en positiv effekt på mjölkavkastning och därmed spelar en viktig roll i att öka inkomsten hos mjölkbönder i Assam. Träningen tycks även ha lett till en allmän förbättring av hälsostatus bland korna, något som dock ej kunnat konstateras utifrån kliniska parametrar utan baseras på böndernas egen uppfattning.

Main title:Does hygiene training among farmers in Northeast India give healthier cows?
Subtitle:with special focus on animal welfare, milk yield and brucellosis
Authors:Berg, Anna
Supervisor:Lindahl, Johanna
Examiner:Svensson, Catarina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:79
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:brucellosis, animal welfare, hoof health, Assam, dairy farming, milk yield
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:03 Mar 2016 10:42
Metadata Last Modified:03 Mar 2016 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics