Home About Browse Search
Svenska


Hardenberg, Frida, 2016. Clinical and subclinical mastitis in dairy cattle and buffaloes in Bihar, India : prevalence, major pathogens and risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bihar, located in north-eastern India, is a state with a growing dairy sector. Many people live under the poverty line and depend on the livestock and dairy production from cattle and buffaloes for their livelihood. Mastitis is known to result in substantial production and economic losses which can be crucial for small-scale dairy farmers. The knowledge about the situation regarding mastitis in Bihar is limited. The objectives of the study were to estimate the prevalence of mastitis in cattle and buffaloes, as well as to identify common udder pathogens and to identify possible risk factors of mastitis in cattle. The study was conducted in rural, peri-urban and urban households in Bihar during September and October 2015. In total, 285 cows and 28 buffaloes were included in the study. General information regarding herd and management factors was collected as well as details of the specific animals. The prevalence of subclinical and clinical mastitis was determined through clinical examination of the udder and by using California mastitis test (CMT) to evaluate somatic cell count in milk samples. Samples with CMT ≥3 were examined for presence of bacteria. Some of the samples were also tested with a rapid test (MastiTest) to evaluate sensitivity and resistance to antimicrobials. In cattle, the prevalence of subclinical and clinical mastitis was 35.4% and 11.6% respectively. The prevalence of subclinical mastitis in buffaloes was 28.6%, no cases of clinical mastitis were found. Out of 145 quarter milk samples from cattle, Staphylococcus aureus was the predominant bacteria (28.3%) followed by other Staphylococcus species (21.3%) and Streptococcus species (17.9%). Out of four quarter milk samples from buffaloes, three were negative for bacterial growth and one was contaminated. Floor type and presence of a drainage system had a significant association with prevalence of subclinical mastitis in cattle. Cows held on concrete floor had a lower prevalence of subclinical mastitis compared to cows kept on earthen or brick floor. Cows held in farms with a drainage system had a lower prevalence of subclinical mastitis. However, parity number, lactation stage and hygiene score had no association with the prevalence of mastitis in cattle. The results from the study indicate that the prevalence of mastitis in dairy cattle and buffaloes is high. Knowledge about preventive measures is essential to control mastitis. As for Bihar, preventive measures should be focused on emphasizing the importance of applying high hygienic standards of housing and milking practices.

,

Bihar är en stat i nordöstra Indien som har en växande mjölksektor. Många människor i området lever under fattigdomsgränsen och är beroende av sina djur och mjölkproduktionen från kor och bufflar för sin överlevnad. Mastit är en välkänd orsak till en betydande produktionsförlust med ekonomiska konsekvenser, vilket kan vara kritiskt för småskaliga mjölkbönder. Det finns begränsat med information kring situationen gällande mastit i Bihar. Syftet med denna studie var att uppskatta förekomsten av mastit hos kor och bufflar, identifiera förekommande patogener samt undersöka möjliga riskfaktorer för mastit hos kor. Studien genomfördes inne i städer, runt städerna samt på landsbygden i Bihar under september och oktober 2015. Totalt 285 kor och 28 bufflar ingick i studien. Allmän information om besättningen och skötselfaktorer samt uppgifter om de specifika djuren samlades in. Förekomsten av subklinisk och klinisk mastit fastställdes genom klinisk undersökning av juvret samt mätning av celltal i mjölkprover med hjälp av California mastitis test (CMT). Prover med CMT ≥3 undersöktes bakteriologiskt. Några av proverna testades även för känslighet mot antibiotika med ett snabbtest (MastiTest). Hos kor var prevalensen av subklinisk och klinisk mastit 35,4 % respektive 11,6 %. Förekomst av subklinisk mastit hos bufflar var 28,6 %, inga fall av klinisk mastit hittades. Av 145 mjölkprover från kor var Staphylococcus aureus den vanligaste bakterien (28,3 %) följt av övriga bakterier i genus Staphylococcus (21,3 %) och Streptococcus (17,9 %). Av fyra mjölkprover från bufflar var tre negativa för bakterieväxt och ett var kontaminerat. Golvtyp och närvaro av ett dräneringssystem hade ett signifikant samband med prevalensen av subklinisk mastit hos kor. Kor som hölls på betong hade en lägre förekomst av subklinisk mastit jämfört med kor som hölls på golv av jord eller tegelstenar. Kor som hölls på gårdar med dräneringssystem hade en lägre förekomst av subklinisk mastit. Det sågs dock inget samband mellan mastitförekomst och laktationsnummer, laktationsstadium eller smutsighetsgrad hos kor. Resultatet i studien visade att mastit är vanlig förekommande hos både mjölkkor och bufflar. Kunskap om förebyggande åtgärder är nödvändigt för att bekämpa sjukdomen. För att minska förekomsten av mastit i Bihar bör vikten av en hög hygienisk standard i kons närmiljö och kring mjölkning belysas.

Main title:Clinical and subclinical mastitis in dairy cattle and buffaloes in Bihar, India
Subtitle:prevalence, major pathogens and risk factors
Authors:Hardenberg, Frida
Supervisor:Lindahl, Johanna
Examiner:Persson Waller, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:31
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:cattle, cow, buffalo, udder health, mastitis pathogens, South Asia, nötkreatur, ko, buffel, juverhälsa, mastitpatogener, Sydasien
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:03 Mar 2016 10:24
Metadata Last Modified:03 Mar 2016 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics