Home About Browse Search
Svenska


Törnqvist, Mimmi, 2016. Karakterisering av hästar med Ekvint metabolt syndrom. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en relativt nybeskriven sjukdom som kopplar ihop övervikt, insulinresistens och fång. Under 2010 fastställdes i en koncensus från American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) att fenotypsbeskrivningen av hästar med EMS innefattar generell övervikt och/eller ökad regional fettansättning, insulinresistens och en predisposition för fång. Hästarna är vanligtvis medelålders hästar och en viss raspredisposition finns. Fenotypen av EMS hästar har dock ifrågasatts på senare tid varför behovet av en ny karakterisering av hästar med sjukdomen är stort. Utan möjlighet att tidigt kliniskt identifiera dessa hästar utifrån tydliga markörer går det inte att förhindra utvecklingen av fång. Studien syftade till att studera olika parametrar för insulinkänslighet, hull och tidigare anfall av fång hos 20 hästar med diagnosen EMS. Mer kunskap om dessa hästar är viktig för att fastställa patogenesen för EMS och fång och därigenom kunna förebygga sjukdomsutvecklingen.

För att inkluderas i studien krävdes att hästarna hade diagnosticerats som insulinresistenta genom ett oralt glukostoleranstest (OGT) i fält. Samtliga 20 hästar genomgick sedan ytterligare ett OGT, en euglykemisk hyperinsulinemisk clamp (EHC) samt en hullbedömning med avseende på generellt hull (body condition score, BCS) och mankammens storlek (cresty neck score, CNS). Historik om tidigare fång samlades in från djurägarna.

Hullbedömningen i studien visade att en stor andel av hästarna inte var feta. Mankammens storlek var dock förstorad hos en majoritet av hästarna. Studien talar därför för att mankammens storlek är en viktigare fenotypisk markör än hästarnas generella hull för sjukdomen. Författaren föreslår därför att mer tyngd bör läggas på den förstorade mankammen i fenotypsbeskrivningar av hästarna, som drabbats av detta sjukdomskomplex. Genom OGT kunde hästarnas insulin och glukossvar studeras efter en oral giva av glukossirap. Med hjälp av EHC kunde insulinkänsligheten kvantifieras. Tillsammans med hullbedömningarna kunde hästarna karakteriseras och samband mellan de olika parametrarna studeras.

Ytterligare studier krävs för att uppdatera fenotypsbeskrivningen av hästar med EMS, samt för att fastställa när och varför hästar med anlag för EMS utvecklar kliniska symptom. Vidare studier krävs även för att undersöka optimal behandling och skötsel för dessa hästar.

,

Equine metabolic syndrome (EMS) is a relatively recently discovered disease that links obesity, insulin resistance and laminitis together. In a consensus report by the American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) from 2010, the EMS phenotype was described with general obesity and/or regional adiposity, insulin resistance and a predisposition towards laminitis. Horses with the condition are often middle-aged and some breeds appear to be predisposed to the disease. This description of horses with EMS has recently been questioned and an update of the phenotype is therefore needed. Without the possibility to identify horses with EMS at an early stage it is not possible to prevent them from developing laminitis.

This study evaluated different parameters such as insulin sensitivity, body condition and previous episodes of laminitis in 20 horses with a diagnosis of EMS. All horses in the study were previously diagnosed as insulin resistant with an oral glucose tolerance test (OGT) by the referring veterinarian. The horses underwent a new OGT, a euglycemic hyperinsulinemic clamp (EHC) and a scoring of their neck (cresty neck score, CNS) and body condition (body condition score, BCS). Owners were interviewed about previous episodes of laminitis.

Body condition scoring was unable to identify the majority of the horses as fat. However, the neck was enlarged in most of the horses. The study therefore suggests that enlargement of the neck is a better indicator for the disease than obesity and that the description of the phenotype should be updated.

The horses’ insulinaemic and glycaemic responses were studied with the OGT after an oral administration of sugar syrup. Their insulin sensitivity was quantified with the EHC. Together with the results of the body condition scoring and the cresty neck scoring, a characterization of the horses was made and associations between the different parameters were studied.

More studies are needed to update the phenotype description of horses affected by this condition. An important question to answer is when and why horses with genetic predisposition develop clinical signs of EMS. Treatment and management of these horses are also important subjects for future studies.

Main title:Karakterisering av hästar med Ekvint metabolt syndrom
Authors:Törnqvist, Mimmi
Supervisor:Bröjer, Johan
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:34
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:EMS, insulinresistens, fång, BCS, CNS, fetma, regional fettansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2016 13:45
Metadata Last Modified:18 Mar 2016 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics