Home About Browse Search
Svenska


Zakariasson, Martina, 2016. The pig as an animal model for kidney transplantation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A significant amount of the world’s population suffers from chronic kidney disease. Renal failure arises when less than 25 % of the kidneys function properly. The treatments available for humans that suffer from renal failure are dialysis or renal transplantation, of which transplantation is considered to be the treatment of choice. Transplantations increase quality of life, lengthen the patients’ lifespans and are cost effective. However, many transplanted kidneys are subjected to substantial ischemia/reperfusion damage, which could lead to graft loss.
Animal models for kidney transplantation are crucial to gain more information about ischemia/reperfusion injury (IRI) and rejection mechanisms. The pig provides a good animal model for kidney transplantation studies. The porcine urological system is very similar to that of humans, both in aspects of physiology and anatomy. Moreover, pigs are relatively cheap, easy to breed and raise less ethical concerns than non-human primates.

This master degree project includes a literature review and summary of a renal transplantation study, which is a collaboration between Uppsala University and the Department of Clinical Sciences, SLU, Uppsala. The study is included in the DIREKT program financed by EU-FP7. The aim of the renal transplantation study was to investigate whether polyethylene glycol conjugated phospholipid (PEG-lipid) could reduce IRI and thus help to prevent rejection of a transplanted kidney. The pigs were given a two-week acclimatization period during which they received social training for 15 minutes per pig and day. Thereafter, they were easy to handle under stress-free conditions. Kidneys were successfully transplanted under general anesthesia and the pigs recovered well after surgery. All pigs started to produce urine intraoperatively, and urine was found in the bladder of all pigs within three days after surgery by ultrasound examination. The pigs were euthanized on day 4 and 5 post surgery. Thus, the pigs lived long enough to collect relevant data regarding thromboinflammation. The present study confirmed that the pig constitutes an excellent animal model for kidney transplantation studies.

,

Kronisk njursjukdom drabbar många människor världen över. Njursvikt uppkommer då njurens funktion understiger 25%. Behandlingsalternativen som erbjuds människor med njursvikt är dialys eller njurtransplantation där den senare är det bästa alternativet. Transplantation ökar livskvalitet, förlänger patientens livslängd och är kostnadseffektiv. Dock utsätts många transplanterade njurar för betydande ischemi/reperfusionsskador som kan leda till avstötning av organet.

Djurmodeller för njurtransplantation är viktiga för att öka förståelsen om ischemi/reperfusionsskador och avstötningsmekanismer. Grisen är en utmärkt djurmodell för njurtransplantationsstudier. Grisens urologiska system är mycket likt människans, både vad gäller fysiologi och anatomi. Dessutom är grisar relativt billiga och enkla att föda upp.

Denna masteruppsats innehåller en litteraturstudie samt en sammanfattning av en njurtransplantationsstudie som är ett sammarbete mellan Uppsala Universitet och Kliniska Vetenskaper, SLU, Uppsala. Studien är inkluderad i DIREKT-programmet och är finansierat av EU-FP7. Målet med denna transplantationsstudie var att undersöka om polyetylenglykol konjugerad fosfolipid (PEG-lipid) kan minska ischemi/reperfusionsskador och därmed hindra avstötning av en transplanterad njure. Grisarna i denna studie gavs två veckors acklimatiseringsperiod, då de blev socialt tränade i 15 minuter per gris per dag. Efter detta var samtliga grisar enkla att hantera. Njurar var framgångsrikt transplanterade under allmän narkos och mottagargrisarna återhämtade sig bra efter operationen. Alla transplanterade njurar producerade urin intraoperativt och vid ultraljudsundersökning av urinblåsan efter operation hittades urin i samtliga blåsor inom tre dagar. Mottagarna avlivades dag 4 och 5 efter operation. Därmed levde de tillräckligt länge för att relevanta data gällande tromboinflammation kunde insamlas. Denna studie bekräftar att grisen är en utmärkt djurmodell för njurtransplantationsstudier.

Main title:The pig as an animal model for kidney transplantation
Authors:Zakariasson, Martina
Supervisor:Jensen Waern, Marianne
Examiner:Backhans, Annette
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:27
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:pig, kidney, transplantation, rejection, ischemia/reperfusion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:01 Mar 2016 13:11
Metadata Last Modified:01 Mar 2016 13:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics