Home About Browse Search
Svenska


Williams, Hanna, 2016. Soil factors affecting plant performance of climbing beans (Phaseolus vulgaris L.) in south western Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The south west part of Kenya is the most densely populated part of Kenya. This part of Kenya has relatively fertile soils and a favorable environment for crop production, which is why it is a major food producing area. The high population results in land scarcity with the average farm size ranging from 0.8-1.8 ha. Climbing beans(Phaseolus vulgaris L.) have the potential for higher areal yield than common beans, because of their indeterminate growth habit and ability to climb if being supported mechanically. This is the reason why the project Legume CHOICE introduced them in this area.

The aim of the study was to determine if certain soil factors in the area limit the performance of climbing beans. The soil factors studied were pH, penetrometer resistance, C and N concentration and CN ratio. The plant performance was measured by germination rate, plant height and growth stage at three occasions. The hypothesis was that a high pH, C and N concentration and CN ratio would have a positive effect on plant performance, and that a high penetrometer resistance, indicating soil compaction, would have a negative effect on plant performance.

Data were collected from 30 on-farm trials on three sites in Kisii and Migori counties. Soil samples for pH were taken in each plot, using a soil auger, and analyzed at the ICRAF lab in Nairobi. Soil samples for C and N analysis were taken according to the LDSF sampling technique and analyzed at the University of Hohenheim, Germany. Soil samples were taken for topsoil (0-0.2 m) and subsoil (0.2-0.5 m). Penetrometer resistance was measured in five places in each plot. There was a difference in soil factors between the sites, and also a great variation within each site. The principal component analysis indicated that soil pH and penetrometer resistance affected germination and plant height. The most prominent result of the multiple regression was the negative correlation of penetrometer resistance and plant height at the second visit. The results show that pH and soil compaction in the topsoil affects the plant performance of climbing beans in this area, although the management, especially staking, also plays a crucial role in the plant performance.

,

Sydvästra Kenya är den mest tätbefolkade delen av Kenya. Denna del av Kenya har relativt bördiga jordar och ett gynnsamt klimat för växtproduktion och är därför ett
betydelsefullt område för livsmedelsproduktion. Den höga befolkningstätheten leder till brist på mark och därmed små arealer per gård. Den genomsnittliga gården brukar 0,8-1,8 ha. Störbönor (Phaseolus vulgaris L.) har en hög skördepotential på grund av deras indeterminata växtsätt och deras förmåga att klättra, förutsatt att de får mekanisk stöttning. Det är med anledning av detta som projektet Legume CHOICE valde att introducera störbönor i detta område.

Syftet med studien var att avgöra om vissa markfaktorer i området begränsar tillväxten av störbönor. Markfaktorerna som undersöktes var pH, penetrometermotstånd, C- och N-koncentration samt CN-kvoten. Tillväxten mättes genom uppkomst, planthöjd och utvecklingsstadium vid tre tillfällen. Hypotesen var att ett högt pH, hög C- och N-koncentration samt hög CN-kvot skulle innebära en positiv effekt på tillväxten och att ett högt penetrometermotstånd, vilket indikerar eventuell markpackning,skulle ha en negativ effekt på tillväxten. Data samlades in från fältförsök på 30 gårdar på tre platser i länen Kisii och Migori. Jordprover för pH togs med en jordborr i varje ruta och analyserades på ICRAF:s lab i Nairobi. Jordprover för C och N analys togs enligt LDSF metoden och analyserades vid University of Hohenheim, Tyskland. Jordprover tog för matjorden (0-0,2 m) och för alven (0,2-0,5 m). Penetrometermotståndet mättes på fem platser i varje ruta. Markfaktorerna skiljde sig mellan platserna och det var även en stor variation platserna emellan. Principalkomponentanalysen indikerade att jordens pH och penetrometermotstånd påverkade uppkomsten och planthöjden vid det andra tillfället. Resultaten visar att pH och markpackning i matjorden påverkar tillväxten av störbönor i området men att även skötseln, speciellt stöttningen, är av stor vikt för tillväxten.

Main title:Soil factors affecting plant performance of climbing beans (Phaseolus vulgaris L.) in south western Kenya
Authors:Williams, Hanna
Supervisor:Dahlin, Sigrun and Shiluli, Maurice and Okeyo, Irene and Öborn, Ingrid
Examiner:Stenberg, Bo
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:01
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:penetrometer, resistance, soil pH, staking, CN ratio, Kisii, KALRO
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5168
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Plant physiology - Growth and development
Soil fertility
Language:English
Deposited On:23 Feb 2016 12:28
Metadata Last Modified:23 Feb 2016 12:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics