Home About Browse Search
Svenska


Sundh, Malin, 2016. Beteenden vid utfodring hos vilda kattdjur på zoo i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
357kB

Abstract

I dagsläget är många av de vilda kattdjuren hotade i sina naturliga habitat. En viktig utmaning för zoon i Sverige och övriga världen är att bevara livskraftiga populationer av dessa arter för framtiden. Det är på vissa sätt problematiskt att hålla vilda kattdjur i fångenskap. Bland annat är det svårt att få dessa djur att reproducera sig tillfredställande och studier har visat att stressrelaterade beteenden, så kallade stereotypier förekommer. Av anledningen att stereotypa beteenden ofta observerats i tiden kring utfodringen fokuserade denna studie på att undersöka vilka beteenden kattdjur på zoo uppvisar innan, under och efter utfodring samt att utreda huruvida stereotypt vandrande förekommer. Studien innefattade de vuxna individerna av arterna amurleopard, sumatratiger, asiatiskt lejon, sandkatt samt fiskarkatt och utfördes på Parken Zoo i Eskilstuna under hösten 2015. Resultatet visade att flertalet aktiva beteenden såsom gå, springa samt stereotypt vandrande var signifikant vanligare innan utfodringen än under perioden från utfodringens början. Innan utfodringen utgjorde stereotypt vandrande totalt 4,1% av antalet observerade beteenden vilket kan jämföras med 0,2% under perioden från utfodringens början. De stora kattdjuren som utfodrades var tredje dag (jaguar, asisatiskt lejon samt sumatratiger) uppvisade beteendet mest frekvent, dock var skillnaden i beteendets förekomst stor mellan olika individer av samma art. Stereotypt vandrande observerades vanligen i närheten av det område där födan förbereddes alternativt på den plats där de senare skulle ges tillgång till den. Hos de mindre katterna (sandkatt, fiskarkatt) som utfodrades tre gånger dagligen var beteendet sällsynt eller förekom inte alls. Studien visar att vissa individer av de större kattdjuren uttrycker stereotypt vandrande innan utfodring, vilket kan vara ett uttryck för anspänning och frustration. En lämplig angreppspunkt för framtida forskning är att jämföra olika utfodringsregimers inverkan på stereotypa beteenden hos kattdjur på zoo.

,

Many of the wild cats today are threatened in their wild habitats. An important task for zoos around the world is to sustain viable populations of these species. However, there are some problems with keeping wild cats in captivity. Many species do not breed well and some studies have shown that behavioural problems such as stereotypies are common. Other studies have pointed out that these behaviours increase around feeding time. Therefore, the aim of this study was to examine which behaviours were expressed before, during and after feeding and also to investigate whether behaviours linked with poor welfare occured. The study was performed during the autumn of 2015 at ’Parken zoo’ and included adult individuals from different species of wild cats ie amur leopard, sumatran tiger, jaguar, sand cat, asiatic lion and fishing cat. The results showed that most of the active behaviours eg walking, running and pacing were significantly more common in the pre-feeding period compared to the feeding and post-feeding period. In the pre-feeding period 4,1% of registered behaviours consisted of pacing, compared to 0,2% in the feeding and post-feeding period. Pacing was most commonly seen among the large cats that were fed thrice a week (jaguar, asiatic lion and sumatran tiger). However, there were large individual differences within these species, with only some individuals behaving highly stereotypical. This behaviour was most commonly seen in areas closely connected to the food preparation site. Among the smaller cats that were fed thrice a day stereotypic pacing was rare or abscent. The study shows that some individuals of the large cats displayed stereotypical behaviour which could be a sign of stress and frustration. In the post-feeding period more behaviours connected to processing and ingesting food were seen. Further studies are required to compare different feeding regiments impact on stereotypical behaviours of wild cats in zoos.

Main title:Beteenden vid utfodring hos vilda kattdjur på zoo i Sverige
Authors:Sundh, Malin
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lundin, Lisa
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:40
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:kattdjur, stereotypier, djurvälfärd, utfodringsrutiner, feline, stereotypy, animal welfare, feeding regimes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2016 14:18
Metadata Last Modified:19 Feb 2016 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics