Home About Browse Search
Svenska


Persson, Magnus, 2015. Etablering och tillväxt av Douglasgran i ett proveniensförsök i södra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna studie utvärderades ett proveniensförsök med douglasgran som anlades 2010 på Tönnersjöhedens försökspark, SLU i samarbete med Södra Skog. Syftet var att utreda skadebilden, tillväxten och avgång efter tre tillväxtsäsonger för 7 olika provenienser av Douglasgran, och genom statistiska analyser peka på skillnader i mellan kust-och inlandsprovenienser.

Försöksytan är ett randomiserat blockförsök med tre block på samma lokal. Frömaterialet kommer från British Columbias kust och inland. Försöksytan inventerades våren 2010, hösten 2010, hösten 2011 och våren 2013. Höjd, toppskottslängd, skadetyp, skadans omfattning och avgång mättes.

Denna studie visade på liknande genomsnittliga överlevnad som för Owe Martinssons försöksserie. Kustprovenienserna hade genomgående lägre överlevnad jämfört med inlandsprovenienserna men högre tillväxt. Skadebilden dominerades i denna studie av frostskador, dock utan att kunna påvisa typ och när på säsongen det skedde. Frostskadans typ bör framgå vid framtida liknande försök för att kunna göra mer detaljerade analyser.

,

This study evaluated a provenance experiment with Douglas fir, established in 2010 at Tönnersjöheden Experimental Forest, SLU in cooperation with the Södra Skog. The experiment included seven provenances that were analyzed in two groups, coastal and interior provenances.

The trail-site is a randomized block design with three blocks on the same premises. The seed comes from the British Columbia Coast and hinterland. Try trial-site were surveyed in spring 2010, fall 2010, fall 2011 and spring 2013. Height, top shot length, type of injury, extent of damage and the departure was measured.

This study shows similar average survival for Owe Martinson trial series. Coastal provenances had consistently lower survival compared with interior provenances but higher growth. The damage was characterized in this study of frost damage, but without being able to show the type and when the season it happened. Frost injury type should be evident in future similar attempts to make more detailed analyzes.

Main title:Etablering och tillväxt av Douglasgran i ett proveniensförsök i södra Sverige
Authors:Persson, Magnus
Supervisor:Johansson, Ulf and Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:32
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pseudotsuga menziesii, proveniens, frost, överlevnad, inland, kust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2016 14:57
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics