Home About Browse Search
Svenska


Lundsten, Joakim and Rapp, Edvin, 2015. Predators and losses of farm animals : using historical swedish data to evaluate bounties. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bounties have been a widely used method of wildlife management, especially for predators. Bounties were used by ancient Greeks and are still used frequently around the world. Despite this, there are few quantitative evaluations of the methods efficiency. In this study our goal was to test the hypothesis that bounties are effective by analyzing historical data from 1876 to 1930 in Sweden. We tested if the total amount of paid bounties reduced the economic losses of farm animals killed by predators. We also tested if the number of bears (Ursus arctos arctos L.), wolves (Canis lupus L.) and lynx (Lynx lynx L.) killed caused a decrease in the amount of sheep (Ovis aries L.) killed. Our hypothesis was that these factors would not have
a significant effect and it was supported by our results. Many authors have been skeptical towards the efficiency of bounties, and there many potential flaws like fraud. Another
problem with this economical motivation for hunting is that when the population decreases, large bounties are needed for hunters to keep the population from recovering. Even though bounties have often failed in controlling populations, people seem to forget these mistakes resulting in more resources being wasted. Our analysis suggests that the bounty system has had no significant effect on the economic loss caused by predation on farm animals in
Sweden. The results also supported the hypothesis that the number of bears, lynx and wolves killed did not affect the number of sheep killed.

,

Skottpengar har varit en vanligt förkommande metod för viltvård, särskilt rörande rovdjur. Det användes av antikens greker och används fortfarande frekvent runt om i världen. Trots detta så finns det få kvantitativa utvärderingar av dess effektivitet. Vårt mål med den här
studien var att bidra till diskussionen genom att analysera historiskt data from 1876 tom 1930 i Sverige. Vi testade om det sammanlagda beloppet av utbetalda skottpengar hade en negativ effekt på den ekonomiska förlusten på grund av husdjur som dödats av rovdjur. Vi testade även om antalet dödade björnar (Ursus arctos arctos L.), vargar (Canis lupus L.) och lodjur (Lynx lynx L.) orsakar en minskning i mängden dödade får (Ovis aries L.). Vår hypotes var att dessa faktorer inte skulle ha en betydande effekt. Många författare har varit skeptiska till skottpengars effektivitet, och det finns många potentiella brister som t.ex. bedrägeri. Ett annat problem med en ekonomiskt motiverad jakt är att när rovdjurspopulationen minskar så krävs höga skottpengar för att jägare ska fortsätta jaga och förhindra en populationsåterhämtning. Även om skottpengar ofta har misslyckats med att kontrollera populationer, så verkar man glömma dessa misstag vilket leder till att mer resurser slösas bort. Vår analys stödde vår hypotes och föreslår att skottpengar inte har haft någon väsentlig effekt på den ekonomiska skada som orsakats av predation på boskap. Resultaten stödjer också hypotesen att mängden björnar, lodjur och varg som dödades inte påverkade antalet tagna får.

Main title:Predators and losses of farm animals
Subtitle:using historical swedish data to evaluate bounties
Authors:Lundsten, Joakim and Rapp, Edvin
Supervisor:Ball, John
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:25
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:bounty, Sweden, historical, predators, farm animals, damage, wolf, sheep
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:17 Feb 2016 13:08
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 13:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics