Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Mattias, 2015. Inverkan av temperatur, nederbörd och genetik på årsrings- egenskaperna hos svensk gran(Picea abies.(L)Karst). First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den svenska granen(Picea abies (L.) Karst) har ett vidsträckt utbredningsområde med ett till synes varierande klimat som påverkar granens årsringsegenskaper på olika sätt. Syftet var att från två gran bestånd undersöka hur årsringens egenskaper ändras beroende på temperatur, nederbörd och se om det finns skillnader i årsringsdensitet och bredd för de olika moderträden. Arbetet genomfördes genom att med hjälp av, diagram se om nederbörden samt temperaturen för vardera månaden, juni, juli och augusti samt summan av dem. Har någon effekt på årsringsdensitet, årsringsbredd och vår-sommarvedsdensiteten samt se om årsringsdensitet samt bredd är olika beroende på moderträden. En regressionsanalys gjordes sen för att se om min visuella analys stämmer.
Resultatet visar att temperaturen har en vis effekt på årsringsbredden, densiteten och för sommarvedsdensiteten den är dock svag och skiljer sig rätt mycket åt beroende på vilket bestånd man kollar på. Resultatet från nederbörden visar att den påverkar årsringsdensiteten och vår-sommarvedsdensiteten positivt medan årsringsbredden inte visar någon effekt av nederbörden. Resultaten visar också att det finns skillnader mellan de olika moderträden samt att årsringsdensiteten och bredden över hela bestånden har likartade utvecklingsmönster. Resultatet var oväntat men kan förklaras av att beståndets karaktär spelar roll exv. Stamantal och bördighet har också en inverkan som jag inte tagit hänsyn till och kan påverka resultatet.

,

The Norway spruce (Picea abies(L.) Karst) has a wide range, with apparently varying climatic that influence annual rings of the Norway spruce in different ways. The aim was to studies how the two spruce sites annual ring properties changes depending on temperature, precipitation and to see if there are difference in year ring density and width for each parent tree. The work was carried out by using diagrams and then see if the temperature and precipitation for each month June, July, August and the sum of them. Has any effect on the year ring density, annual ring width and early-latewood density and see of the year ring density and width is different depending on the parent tree. A regression analysis was then made to see if my visual analysis is correct.
The result shows that the temperature has an effect on the annual ring width/density and for the latewood density however it is weak and varies quite a lot depending on which site is studied. The result from the precipitation shows that it affects year ring density and early-latewood density positive while the annual ring width does not show any effect of precipitation. The results also show that there are difference between the various parent trees and that year ring width and density across the two site share similar development patterns. The results was unexpected but can be explained by the fact that the site character plays a role such as stock number and fertility that has also an impact that I haven’t taken into account and can affect the result.

Main title:Inverkan av temperatur, nederbörd och genetik på årsrings- egenskaperna hos svensk gran(Picea abies.(L)Karst)
Authors:Larsson, Mattias
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:22
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:veddensitet, sommarved, vårved, klimat, årsringsdensitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 15:19
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics