Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Helene, 2015. Skogabyprojektet : en analys av skogliga tillväxtdata 1987-2001. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
863kB

Abstract

En rad olika faktorer påverkar skogens tillväxt. I denna studie undersöktes hur försurning, samt vatten- och näringstillgång påverkar tillväxten. Materialet kommer från Skogabyförsökets mätningar för åren 1987-2002 under vilka mätningar skett 1987, 1993 samt vintern 2001-2002. Skogabyförsöket är indelat i sju olika behandlingar samt kontroll upprepat i fyra block. Behandlingarna var asktillförsel, vitaliseringsgödsling, bevattning, näringsbevattning, försurning, två torkbehandlingar samt kontrollen. Det fanns således behandlingar som ökade närings- och/eller vattentillgången och sådana som minskade dessa. Materialet var skogliga tillväxtvariabler så som diameter, höjd, grundyta och volym. Studien har koncentrerat sig på att analysera höjd- och grundytetillväxt vilket har skett genom variansanalys och genom att studera grafer av data.
Resultat visar att behandlingarna påverkade de skogliga tillväxtvariablerna jämfört med kontrollen och med varandra. Som väntat påverkade ökad vatten- och näringstillgång tillväxten positivt förutom på de parceller som tillförts aska där resultatet inte var helt tydligt. Torkbehandlingarna påverkade skogen negativt medan effekten av försurningsbehandlingen verkade ta längre tid på sig för att träda i kraft. Där påverkades tillväxten positivt jämfört med kontrollen under den första mätperioden, och negativt under den andra.

,

Several factors influence forest growth. This study examines how acidification, water and nutrient availability affects growth. The material is provided by the Skogaby Project’s data gathered 1987-2002. During this period data was gathered in 1987, 1993 and the winter of 2001-2002. The Skogaby Project is divided into seven different treatments as well as a control treatment, these were replicated four times as the experiment is a block design. The treatments were as follows: ashes, fertilisation, irrigation, irrigation & fertilisation, acidification, two different drought treatments and lastly the control. Thus there were treatments that increased, and treatments that decreases water and/or nutrient availability. The material was forest growth data like diameter, height, basal area and volume. The study concentrated on analysing height and basal area using ANOVA and graphs.
The results show that the treatments did influence forest growth compared to the control treatment and to each other. As expected increased water and nutrient availability stimulated forest growth. The drought treatments had a negative effect on forest growth whereas the acidification took time to take effect. There forest growth was positively affected during the first period but deceased during the second period.

Main title:Skogabyprojektet
Subtitle:en analys av skogliga tillväxtdata 1987-2001
Authors:Larsson, Helene
Supervisor:Johansson, Ulf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:21
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:torka, försurning, näringstillförsel, bevattning, gran, skogsekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 15:08
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics