Home About Browse Search
Svenska


Olofsson-Johansson, Anders and Pettersson, Jesper, 2015. Lönsamhet vid motormanuellt förarbete i stormfälld skog. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien var att undersöka skillnaden i kvarlämnad virkesvolym på stormfällda avverkningstrakter mellan att utföra motormanuell rotkapning före skördarens arbete eller inte. Syftet var också att analysera ekonomiska skillnader. Studien genomfördes i Jämtland efter stormen Ivar. Under den objektiva inventeringen registrerades trädslag, diameter och höjd på 1118 stubbar i två försöksled. Ett försöksled med fem manuellt rotkapade och ett annat med fem skördarkapade bestånd.
Resultatet visar att det skiljer 6 m3 stubbvolym per ha mellan att rotkapa manuellt och att skördarkapa stormskadad skog. De rotkapade ytorna hade i medelvärde 2,3 m3 kvarlämnad volym, vilket ungefär motsvarar den stubbvolym som riksskogstaxeringen mätt upp på konventionella avverkningar i Jämtland. I tre av tio bestånd i vår studie hade mindre kvarlämnad volym än Riksskogstaxeringens mätningar. I bestånd som inte var rotkapade fanns i medeltal 8,2 m3 kvarlämnad volym. Medelhöjden för de rotkapade och skördarkapade stubbarna var 24,9 resp. 31,6 cm. Stubbhöjden efter rotkap på gran är tydligt lägre än vid skördarkap. På tall däremot visar resultatet ingen tydlig minskad stubbhöjd efter manuellt rotkap. Därför ger vi rekommendationen att endast genomföra rotkap på grandominerade bestånd.
Resultaten av de ekonomiska analyserna indikerar att motormanuellt rotkap är en lönsam åtgärd vid upparbetning av stormfälld skog så länge rotkapningen är billig och i kombination med en produktivitetsökning hos skördaren med 20-30 % i jämförelse med om man inte utför motormanuella förkap. I framtida studier hade det varit intressant att undersöka mer ingående hur tallens stubbhöjd påverkas av rotkapning då vår studie inte ger ett tydligt resultat.

,

The purpose of this study was to investigate whether there is any difference in timber volume on wind-thrown stands between performing motor-manual pre-cutting before the harvesters work or not. The aim was also to analyze the economic differences between performing motor-manual pre-cutting before the harvesters work or not. During the objective inventory we recorded species, diameter and height of 1118 stumps in two treatment categories. One category with five manually pre-cut stands and the second treatment category with five harvester cut stands.
Our study shows that it differs approximately 6 m3 in stump volume per hectare between harvester cut and motor-manual pre-cut in wind-thrown forest. The manually pre-cut stands had the mean of 2.3 m3 stump volume while the harvester cut had 8.2 m3 mean stump volume. The mean height of the motor-manual pre-cut was 24.9 cm. For the harvesters was the mean stump height 31.6 cm. We also created an average stump to compare against conventional logging using data from the Riksskogstaxeringen inventories in Jämtland during the years 2008-2013. In three out of ten stands in our study the volumes were less than conventional logging.
On spruce the stump height after motor-manual pre-cutting is significantly lower than cutting with harvester. On pine there were no significant difference. Therefore we recommend motor-manual pre-cutting on spruce dominant stands. The results of the economic calculations indicates that the motor-manual pre-cut is profitable when processing wind-thrown forest as long the manual pre-cut is cheap combined with a higher harvester performance. In future studies it would have been interesting to examine in more detail how the pine stump height is affected by motor-manual pre-cut because our study does not provide a definite result.

Main title:Lönsamhet vid motormanuellt förarbete i stormfälld skog
Authors:Olofsson-Johansson, Anders and Pettersson, Jesper
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:30
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:stormfälld skog, rotkapning, inventering, stubbhöjder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 13:49
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 13:49

Repository Staff Only: item control page