Home About Browse Search
Svenska


Köppler, Lewi and Stål, Gustav, 2015. Är bonitetssänkningen efter tidig gallring med helträdsuttag i svensk boreal tallskog temporär eller permanent?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Nya miljölagar och -direktiv inom EU för att bromsa rådande klimatförändringar och minska EU:s importberoende av fossila bränslen, har ökat efterfrågan på förnybarenergi från skogen. Det medför att ny teknik och nya sortiment av skogsbränslen måste utvecklas för att tillgodose och uppnå de nya målen. Det finns en stor potential för skogsbränsleuttag i unga ogallrade bestånd med en medelhöjd under 12 meter som i Sverige 2008 uppgick till 2,8 miljoner hektar. Men med ökat biomassauttag följer även ett ökat uttag av näringsämnen. En sänkning av bonitet och trädtillväxt har kunnat påvisas i tidigare försök. Denna studie inriktar sig på att vidare ta reda på om effekten av helträdsuttag (HTU) är permanent eller temporär. Data är hämtat från en av SLU:s försöksytor (5118) i sydöstra dalarna utanför Avesta. Det är ett randomiserat blockförsök, med tre block, i ett ungt talldominerat bestånd med två olika behandlingar; HTU och konventionell röjning där all avverkad biomassa lämnats. Försöket anlades för att studera effekter av skogsbränsleuttag, som följts upp och reviderats 3 gånger under en period av 19 år. Analyser utfördes på volymproduktion samt markens produktionsförmåga med simuleringar i Heureka StandWise som approximation. Även om medelproduktionen var lägre efter HTU kunde inte några statistiskt signifikanta skillnader påvisas under studieperioden varken på volymproduktion eller på markens produktionsförmåga mellan de två olika behandlingarna. Försöksyta 5118 ingick i en försöksserie och analys över hela försöksserien visade i en tidigare studie på en signifikant sänkning av volymproduktion, efter HTU, inom de första 0-8 åren.

,

Environmental laws and directives with set targets within the EU to curb the prevailing climate change and reduce Europe's energy dependence on fossil fuels have increased the demand for renewable energy from the forest. There is a great potential for forest fuel extraction in young unthinned stands with an average height less than 12 meters in Sweden (2.8 million hectares, 2008). With increased removal of biomass the removal of nutrients increases. Studies have showed that this may lead to a decrease in site productivity and tree growth. This study focused on if the effect of the whole-tree harvest (WTH) is permanent or temporary. The data is taken from of SLU's experimental plot 5118. It is a randomized block design with three blocks, in a young pine-dominated stand with two different treatments; whole-tree harvesting (WTH), and conventional clearing where all the harvested biomass was removed. The experiment was laid out to study the effects of forest fuel extraction, followed up and revised three times over a period of 19 years. Analyses were performed on volume production and soil productivity with simulations in Heureka StandWise as an approximation. Although the volume production means were lower following WTH the results did not reveal a statistically significant difference in production during the study period. This was also the case for soil productivity. Plot 5118 is part of a series of experiments and an analysis including all four sites in a previous study showed a significant decrease in volume production, after WTH during the first growth period (0-8 years).

Main title:Är bonitetssänkningen efter tidig gallring med helträdsuttag i svensk boreal tallskog temporär eller permanent?
Authors:Köppler, Lewi and Stål, Gustav
Supervisor:Egnell, Gustaf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:20
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:HTU, röjning, produktionsförmåga, helträdsutnyttjande, skogsbränsle, GROT
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5139
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 13:15
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics