Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Axelina and Sköld, Erik, 2015. Trädens interception i ett semiaritt agroforestry-system i Burkina Faso, västra Afrika. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
726kB

Abstract

Vi har undersökt storleken på enskilda träds interception i ett semiaridt klimat. Interception är den nederbörd som fångas upp av exempelvis trädkronor och därefter avdunstar till atmosfären. Denna studie är en del av ett projekt som har tittat närmare på trädens effekt på grundvattennivå och kolinlagring. Detta för att få en bättre kunskap om trädens roll i ett agroforestry-system i länder som Burkina Faso. Försöken gick ut på att mäta mängd nederbörd på öppna ytor och sedan jämföra detta med nederbörden som uppmättes under träden. Det resultatet visade var att interceptionens storlek under ett enskilt träd har en stor variation sett till den totala årsnederbörden som faller på trädet. En del av studien har behandlat om det fanns någon skillnad i interception beroende på trädtäthet, samt om det fanns skillnader mellan väderstreck. De hypoteser vi hade var att interceptionen skulle vara större vid högre trädtäthet och att interception skulle skilja sig i de olika väderstrecken. Resultatet av detta var att det inte fanns någon signifikant skillnad i interception mellan olika trädtätheter. Däremot upptäcktes skillnad i trädens interception mellan olika väderstreck. Ytterligare en del av studien var att undersöka hur storleken på interceptionen förhöll sig till mängden nederbörd. Hypotesen vi hade var att med ökad mängd nederbörd skulle interceptionen minska. Det visade sig att så var fallet, den procentuella interceptionen minskade med ökad nederbördsmängd. Slutsatsen av vårt arbete är att interceptionen leder till en vattenförlust som i det torra klimatet i Burkina Faso kan bli ett problem med framtida klimatförändringar. Regnvädren förväntas bli mer intensiva, därmed kan mer vatten nå marken men risken för ytavrinning blir större. Detta eftersom markens infiltrationsförmåga kan försämras av en längre torrperiod. Konsekvensen av detta blir att en mindre mängd vatten når grundvattnet.

,

We have researched the amount of rainfall interception for single trees in a semi-arid climate, in Burkina Faso. The interception is the precipitation that is captured by the crown of the tree or other vegetation and then evaporates into the atmosphere. This study is a part of a bigger project, which aims to look into the effects of trees on the groundwater and carbon sequestration. This is done in order to gain more knowledge of the trees functions in an agroforestry-system in this part of the world. The experiments of the study included to measure the amount of precipitation in an open gap between trees, and compare this value with the amount of precipitation that was measured under the trees. The result showed that the rainfall interception under a single tree varied a lot in relation to the yearly amount of precipitation that falls on the tree. Another part of the study handled the differences in rainfall interception between different tree densities. The hypothesis was that the interception would be larger at higher tree densities. The result of this was that there were no significant differences in rainfall interception between different tree densities. Further the study included the differences in rainfall interception between the different points of the compass. In this case the hypothesis was that there would be differences between the cardinal directions. The result showed that there were differences between some of the cardinal directions. An additional part of the study was to look into the relation between the amount of rainfall interception and the yearly precipitation. Our hypothesis was that the rainfall interception would decline with increased precipitation. It showed that the percental rainfall interception declined with increased amount of precipitation. The conclusion of our study is that the rainfall interception causes a loss in water, which in a dry climate like Burkina Faso can become a problem with changed climate. The rainfall is predicted to become more intense, therefore more water can reach the ground but the risk for surface run-off will increase. This is because the infiltration capacity of the ground can decrease by a longer dry season. The consequence of this is that less water will reach the groundwater.

Main title:Trädens interception i ett semiaritt agroforestry-system i Burkina Faso, västra Afrika
Authors:Jonsson, Axelina and Sköld, Erik
Supervisor:Ilstedt, Ulrik and Bargués Tobella, Aida
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:nederbörd, jordbruk, hydrologi, regnperiod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 12:01
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics