Home About Browse Search
Svenska


Örtenstedt, Erica, 2016. ”Nerve Growth Factor” i ledvätska från häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
884kB

Abstract

Hälta är vanligt förekommande hos häst. Osteoartrit, (OA), vilket är en inflammatorisk sjukdom som karakteriseras av broskdegeneration är den vanligaste orsaken. OA ger kliniska symptom med framförallt smärta som visar sig i klinisk hälta. Den neurotropa faktorn ”Nerve growth factor” (NGF) som induceras via inflammatoriska cytokiner är delaktig i att inflammationsprocessen upprätthålls och förlängs. Den bidrar även till smärtupplevelsen vid OA genom att sensitisera nociceptiva nerver och ge central sensitisering via substans P (tachykinin). Det är därför relevant att undersöka om NGF-koncentrationen i ledvätska hos hästar går att korrelera till hälta.
I denna pilotstudie undersöktes NGF-koncentrationerna i ledvätska och serum hos halta hästar. Målet var att försöka korrelera NGF-koncentrationen i ledvätska till parametrarna; hältgrad, hältduration, hältutlösande led, NGF-koncentration i serum samt leukocytantal i ledvätska. I studien ingick endast 14 hästar med initial belastningshälta vilka inkommit till hästkliniken vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) universitetsdjursjukhus. En kontrollgrupp med ledvätska och serum från friska hästar saknas i denna pilotstudie.
Hästarna genomgick en subjektiv hältbedömning av veterinär och en objektiv hältbedömning med ett kamerabaserat rörelseanalyssytem (Qualisys). Vid konstaterad hälta användes, om en led misstänktes vara hältutlösande, intraartikulär anestesi för att lokalisera leden. I samband med detta aspirerades ledvätska och blodprov togs. Ledvätskan analyserades med avseende på leukocytantal och NGF-koncentration och serum analyserades för NGF-koncentration.
Stora skillnader i NGF-koncentrationer uppmättes i ledvätska och serum och mellan hästar. Då det endast ingick 14 hästar och en kontrollgrupp saknades var det omöjligt att testa sambanden mellan NGF-koncentrationer och de ovan angivna parametrarna. Konklusionen från denna studie är att höga värden av NGF kan uppmätas i ledvätska från häst och att orsaken till detta bör undersökas vidare.

,

Lameness is a major problem in the athletic horse, with the most common cause being osteoarthritis, (OA), an inflammatory disease characterized by cartilage degeneration. Clinical symptoms of OA are related to pain, which causes clinically observable lameness. The neurotropic factor “Nerve Growth Factor”, (NGF), which is induced by inflammatory cytokines, is involved in maintaining and prolonging the inflammatory process. It also contributes to the pain experience in OA by sensitizing the nociceptive nerves and by causing central sensitization through substance P (tachykinin). It is therefore relevant to examine whether or not the NGF concentration in synovial fluid from horses is correlated to lameness.
In this pilot study the NGF concentrations in synovial fluids and serum from lame horses were examined. The aim was to investigate the correlation between the NGF concentration in synovial fluid and the parameters; lameness degree, duration of lameness, joint responsible for the primary lameness, the NGF concentration in serum and number of leucocytes in synovial fluid. The study only included 14 horses presented to the horse clinic at SLU, with supporting limb lameness. The study also lacks a control group with synovial fluids and serum from healthy horses.
The horses included in this study went through a subjective lameness examination performed by a veterinarian and an objective lameness examination using a camera based system (Qualisys). Intra articular anesthesia was used to locate the joint responsible for the primary lameness. Samples of synovial fluid were aspirated prior to the anesthesia and blood was collected during the examination. A leucocyte count of the synovial fluids was performed and NGF concentrations were measured, with the aid of ELISA, in the samples of synovial fluid and serum.
Large variations of NGF concentrations in synovial fluid and serum were found in lame horses. Due to small numbers of samples and lack of a control group, it was impossible to test the correlation between the parameters mentioned above. It was concluded that high levels of NGF can be found in synovial fluids from horses and this should be evaluated further.

Main title:”Nerve Growth Factor” i ledvätska från häst
Authors:Örtenstedt, Erica
Supervisor:Ekman, Stina
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:24
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:NGF, osteoartrit, smärta, häst, hälta, osteoarthritis, pain, horse, lameness
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5131
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5131
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2016 14:45
Metadata Last Modified:15 Feb 2016 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics