Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Tove, 2016. The effect of differential phosphorylation of YB-1 on apoptosis and cell cycle regulation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img] PDF
2MB

Abstract

The purpose of this study was to investigate whether different phosphorylated forms of Y-box binding protein (YB-1) can affect the regulation of the cell cycle and/or apoptosis of cancer cells. Recent studies have suggested a key role for YB-1 in the regulation of cancer.
Just like many other oncoproteins YB-1 is required for vital processes in the cell and hence it is not possible to apply YB-1 in a therapeutic role. Therefore, my aim was to elucidate whether or not one or more phosphorylated forms of YB-1 play a decisive role in apoptosis.
Human colorectal cancer cells (HCT 116) were transfected with different phosphorylated forms of YB-1. These cells were subsequently analysed by flow cytometry in order to compare live/dead cells between the different mutants.
The results from this study suggest that one of the mutants (S176A) plays a more important role when it comes to protecting the cells from apoptosis and hence contribute to promoting sustained proliferation. Moreover, in opposite to S176A, the results indicate that another mutant (S167A) seems to have a more important role protecting the cells from sustained proliferation.

,

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida olika fosforylerade former av Y-box binding protein-1 (YB-1) påverkar celldöd och/eller reglering av cell cykeln. Tidigare studier tyder på att YB-1 har en nyckelposition gällande reglering och uppkomst av cancer.
Precis som med många andra onkoproteiner krävs YB-1 för många vitala processer i cellerna och därför kan inte behandling riktas generellt mot YB-1. Med denna studie hoppas jag därför kunna finna en eller flera olika fosforylerade former av YB-1 som har en mer eller mindre avgörande roll gällande apoptos. Detta för att behandling av cancer i framtiden då skulle kunna riktas mot enbart ett eller flera av dessa fosforyleringsställen.
För att undersöka detta har humana colo-rektala cancerceller transfekterats med sex olika mutationer av YB-1, dessa har sedan analyserats med hjälp av flödescytometri för att jämföra levande/döda celler mellan de olika mutationerna.

Main title:The effect of differential phosphorylation of YB-1 on apoptosis and cell cycle regulation
Authors:Hultman, Tove
Supervisor:Engström, Wilhelm
Examiner:Ekman, Stina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:19
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:YB-1, apoptos, fosforylering, cellcykel, apoptosis, phosphorylation, cell cycle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:15 Feb 2016 10:43
Metadata Last Modified:15 Feb 2016 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics